Podzim zima 2018 2019 150

Podzim a zima v sušickém klášteře

Pokud jste čekali na některé podzimní a zimní momentky ze sušického kláštera, můžete se tentokrát podívat hned do několika fotogalerií. Posuneme se tak od září do prosince 2018.

 

Přijetí do noviciátu SFŘ

V sobotu 27. 10. v našem kostele v tzv. terciářské kapli sv. Kříže proběhla milá událost – Vlasta Faustová a Petr Matějka byli přijati do noviciátu SFŘ. Obřadu se ujal místní duchovní asistent br. Petr a měl promluvu o sv. Františkovi jako nositeli pokoje a smíření… → fotogalerie

 

Setkání mládeže

Od pátku 23. 11. se naším klášterem prohnalo malé tornádo: hostili jsme mládežnické setkání „24 hodin v klášteře“, na které přicházejí děti chodící do náboženství v Sušici a širším okolí. Téma bylo misijní… a program poměrně našlapaný. Hlavním organizátorem byli katecheté manželé Václav a Šárka Šmídlovi, na pomoc si vzali Hanu Koukalovou, diecézní ředitelku Papežských misijních děl pro českobudějovickou diecézi, a další pomocníky, mezi které jsme s chutí zapadli… Opravdu s chutí, protože vyprávění o misiích na Srí Lance bylo spojeno s vytvářením jídla. Už jste někdy jedli kuře na kari s rýží rukama?

 

Děti, rozdělené na pět skupin podle pěti kontinentů, se pak zajímaly o bolesti „svého území“, aby se pak za ně modlily růženec. Zároveň mohly přistoupit ke svátosti smíření. Večer pak jednotlivé skupiny hledaly podle mapy „náboženská místa“ a u nich zapalovaly svíci a modlily se za Sušici.

 

Na druhý den po mši sv. u snídaně byl prostor na otázky na kapucíny a šlo se na další úkoly: přeložit nápis z hlaholice, zapamatovat si cizokrajná zvířata, seznámit se s misijním batohem, br. Nehemiáš vymyslel asijský okruh s čajem a samurajskou katanou a nakonec se děti učily dojit misijní kozu… A aby toho nebylo málo: za každý světadíl byl představen konkrétní světec…, za Austrálii br. Petr přiblížil život Aurela Hrdiny, který krátce v Sušici působil… Celé setkání pak bylo zakončeno misijním filmem a br. Jan sestavil speciální misijní požehnání… → fotogalerie

 

Vizitace místního společenství SFŘ

Ve středu 28. 11. proběhla vizitace MBS SFŘ, kdy do Sušice dojel ministr František Reichel a náš br. František jako národní duchovní asistent. Vše probíhalo v duchu vzájemného bratrského povzbuzování a radosti ze setkání. → fotogalerie

 

Kapucínská všehochuť

V této fotogalerie najdete kapucínskou všehochuť. Zářijové foto z Andělíčku, místní úrodu a altán s pokračujícími úpravami. Říjnový blok poznáte podle fotografie z "cappuccina", návštěvy br. Petra v Senátu Parlamentu ČR a podle posvěcení sochy Panny Marie, která byla umístěna do štítu statku rodiny Melchrových. Listopadový blok je mimo jiné ve znamení úprav hrobu. A pak se můžete podívat, jak to vypadá v prosinci v kapucínské kotelně při výměně tlakových nádob. Zajímavější bude asi stavění betléma... a pak zlatý hřeb na závěr... Hezké prohlížení.

 

[11. ledna 2019]