Susice prednaska

Sušické povídání o inspirativních kapucínech

Ve středu 24. dubna 2019 v 19 h vás srdečně zveme do našeho kláštera v Sušici na povídání o dvou velmi inspirativních bratrech kapucínech – Stanislavu Žylovi a Metoději Frankovi.

 

Stanislav Žyla i Metoděj Frank žili v první polovině 20. století, nicméně jejich životní příběhy mají co říct i v dnešní době.

 

Metoděj Martin Frank (1873–1939) jako kněz zúrodňoval srdce věřících v Sušici, Praze, Olomouci, Třebíči i v nejrůznějších farnostech, kam byl posílán na výpomoc. Nicméně největší pole, které měl ve svém životě obstarávat, na něj čekalo v Brně. Po 23 let působil na Ústředním hřbitově, který poeticky nazýval „zahrádkou“. Pohřbíval povětšinou ty nejchudší. Věděl však i o pohřbech nevěřících, o mrtvých, kteří byli do země uloženi bez obřadu, o zemřelých, na něž už nikdo nemyslí. Za ty všechny se modlil.

 

Jak hlubokou stopu za sebou zanechal, vyšlo najevo až s jeho smrtí. V den jeho pohřbu přivážely přeplněné tramvaje na Ústřední hřbitov věřící i nevěřící, Čechy i Němce. Mnozí z nich byli přesvědčení, že zemřel světec. 

 

Prednaska Susice

 

Stanislav Aleš Žyla (1876–1957) prožil plných padesát let svého kněžství v Brně. Vyloženě srdeční záležitostí se pro něj stalo angažmá v mezinárodním kapucínském projektu Serafínského díla lásky. V letech 1921–1939 vedl moravskou pobočku, v niž se výrazně angažovalo františkánské terciářské společenství a kterou pravidelnými dary podporovalo na 7400 členů a členek. Činitelé spolku se zaměřovali především na sirotky, nechtěné děti a děti z nefunkčních rodin. Nad svými svěřenci pak bděli až do chvíle, kdy se osamostatnili. Během patnácti let se tímto způsobem postaral o více než tři sta dětí.

 

Požehnanou činnost Serafínského díla lásky však ukončila německá okupace. V roce 1950 pak komunisté zrušili i mužské řeholní řády. Stanislav Žyla se tím spolu s tisíci dalšími stal vyhnancem ve své vlastní zemi. Zemřel v zapomnění, v domově pro staré a nemocné řeholníky na Moravci.

 

Prednaska Susice 2

 

Životními příběhy obou bratří nás provede Dagmar Smolíková, která pracuje v Kapucínské hrobce v Brně a mimo jiné se zabývá novodobou historií zdejšího kapucínského kláštera. Loni se s životopisy těchto kapucínů zapojila do přípravy výstavy Pax et bonum, kterou do 30. června 2019 najdete v prostorách Lorety Praha.

 

Povídání proběhne v refektáři, vstup z boku kláštera naproti kostelu Matky Boží.  

 

[26. března 2019] 

 

Děkujeme za velmi povedenou přednášku a také všem, kdo na ni přišli. Inspirativními se ukázali Metoděj Frank, Stanislav Žyla, Serafínské dílo lásky i samotná přednášející. Přednášku rádi doporučujeme zájemcům o novodobou kapucínskou historii a také "terciářským" společenstvím. Stejně tak jim rádi na Dagmar Smolíkovou zprostředkujeme kontakt.

 

[26. dubna 2019]