Susice 150

Pouť a oslava patrocinia kostela svatého Felixe

V sobotu 18. května 2019 oslavíme patrocinium sušického klášterního kostela, mše svaté jsou v 8 a v 18 h. Bohoslužbu v 18 h doprovodí komorní sbor En Arché, který zde vystoupí v rámci Evropského

festivalu duchovní hudby.

 

Celebrant slavnostní mše sv. bude "z vlastních zásob" místního kláštera: br. Petr Petřivalský OFMCap. Po liturgii zazní ještě několik skladeb od En Arché, z toho důvodu se pravidelné sobotní Adorační chvály nekonají. Večerní liturgie v děkanském kostele rovněž nebude.