Chvaly kveten2019

Křesťanské chvály v Sušici

Ve čtvrtek 23. května 2019 pokračují Křesťanské chvály s tématem "Jak k nám Bůh hovoří". Program naváže na mši sv. na Andělíčku a začíná v 19 h v refektáři kláštera. Večer bude moderovat místní společenství Jozue ve spolupráci s bratislavským Martindomem.

 

Na Andělíček můžete přijít už v 17.30 h na májovou pobožnost, ve stejný čas bude možné využít i přímluvné modlitby. Mše sv. začíná v 18 h. Po bohoslužbě následují v 19 h chvály a pak ve 21 h vyučování o charismatech, obojí se koná v klášterním refektáři.