sfr slibyTerciářské sliby ve fotografiích

V sobotu 4. května 2019 složilo pět členů místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu sliby. Malé ohlédnutí a zároveň ochutnávku z atmosféry této slavnosti najdete ve → fotogalerii.

 

Jednotlivé obrázky nabízejí průřez bohoslužbou. V centru pozornosti fotografa jsou pochopitelně ti, kdo se rozhodli složit sliby. Jejich profesi přijímá ministr místního společenství Miroslav Melcher ml., liturgii vedl duchovní asistent br. Petr OFMCap. Pozorný pozorovatel na snímcích zahlédne i člena Národní rady SFŘ Luboše Kolafu a také br. Kryštofa OFMCap., který dříve místní společenství doprovázel a formoval.

 

Členové SFŘ rovněž přijali nová jména podle jim blízkých svatých. Kteří to byli? Odpověď najdete v úryvku z kázání, které při slavnosti zaznělo: »... do téměř bezútěšné situace Hospodin posílá svého proroka, aby byl někdo, kdo začne naslouchat Bohu… To jméno Samuel si svatopisec překládá „Vyslyšel Bůh“ a spojuje si to s tím, že Samuel byl vyprošené dítě… Ale gramaticky jde spíš o výzvu: „Slyšte, Bůh!“, „Slyšte Boha!“. A nejde jen o tu dnešní událost, ale on je to apel pro celý izraelský národ, který byl tehdy otupělý a nedoslýchavý vůči Bohu a jeho slovu. Přál bych si, aby ze všech křesťanů, zvláště z františkánských terciářů si Bůh vzbudil proroky, kteří budou vyzývat: „Slyšte Boha! Slyšte Hospodina!“

 

V litaniích zazní jména vašich terciářských patronů, které jste si zvolili za své průvodce. Markéta z Cortony, která po smrti svého milence radikálně změnila svůj život až k bláznivé lásce k Bohu. Antonín z Padovy, studovaný a zároveň pokorný bratr, který se svými odvážnými kázáními dokázal postavit proti zvůli moci. Veronika Giuliani, stigmatizovaná kapucínka, která si zakusila ponížení od církve, ale přitom neopustila Ježíše jako svého Snoubence. Bernard z Corleone, vyhlášený šermíř, který nachází azyl u kapucínů, aby se u něj nakonec projevilo milosrdné srdce ve starosti o nemocné. Aděla Salawová, terciářka s hlubokým vztahem k chudým, služebná, která také pečovala o dobrý duchovní život blízkých, když jim doporučovala kvalitní duchovní literaturu. A dokázala snést i nespravedlivé obvinění i různá podezírání… Za jejich životem je jasný výkřik: „Slyšte Boha!“«

 

A teď už si jen zbývá tipnout, jakého svatého si konkrétní sekulární františkán či františkánka zvolili...

 

[27. července 2019]