Krajky Panny Marie

Pokud máte čas a chuť si přečíst o objevu z poslední doby, který se týká milostného obrazu Panny Marie Sušické, tak potom jsou následující řádky určené právě Vám. Nejde sice o převratnou záležitost, ale i drobná věc někdy potěší...

 

Před časem se na nás obrátili studenti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jiří Pečinka a Kateřina Zadinová, kteří pracovali na restaurování obrazů v kapli v Roku u Sušice. Potřebovali si mimo jiné potvrdit hypotézu, že tamní malíř své obrazy maloval podle předloh, které si vybral ze svého okolí. V několika případech se tato linie potvrdila. U některých maleb byl vzor snadno určitelný, zcela jistě u obrazu Panny Marie Bolestné, který je kopií milostného obrazu z našeho kapucínského kostela. Přesto nám malba z Roku připravila jedno překvapení.

 

Obraz Panny Marie Bolestné z kaple v Roku. Foto: Kateřina Zadinová

 

Při pohledu na ni si nemůžeme nevšimnout, že madona z Roku má na sobě vedle červené tuniky a modrého pláště také krajkovaný přehoz, jehož lem viditelně zasahuje do Mariiny tváře. Nabídla se poměrně snadná otázka: Když tuto krajku má kopie, proč není patrná na originálu?

 

 Pohled do tváře Panny Marie Sušické. Foto: Petr Petřivalský

 

Současné restaurování oltáře Panny Marie Sušické nám dovolilo milostný obraz vytáhnout na denní světlo. A světe div se: v části pláště od ramen dolů studenti objevili i krajku. Velmi pravděpodobně byla po celé délce Mariina závoje. Proč to můžeme tvrdit? Najdeme ji na nejstarších rytinách a poutních obrázcích. Jeden z dalších důkazů k nám připutoval z hrnčířské či keramické dílny.

 

Detail krajky na milostném obrazu Panny Marie Sušické z klášterního kostela. Foto: Petr Petřivalský

 

Na Volšovské ulici v Sušici bývala dílna rodiny Rokyckých. V devadesátých letech 20. století celý dům procházel kompletní opravou, navíc se zde přistavovalo patro. V zásypu kleneb se vedle kachlí z kamen a různých drobností objevila také forma s Pannou Marií Bolestnou. V dílně formu využívali zřejmě k výrobě upomínkových kachlí pro poutníky, kteří zavítali do Sušice k milostnému obrazu. Máme důvod předpokládat, že forma byla vyrobena před rokem 1918, a na ní je krajka nepřehlédnutelná.

 

Kachel s motivem Panny Marie Sušické ze sbírky Václava Šmídla.

Foto: Petr Petřivalský

 

Jak je tedy možné, že nám krajka z originálu téměř zmizela a museli jsme ji "znovuobjevit" díky kopii z kaple v Roku? V roce 1977 byl milostný obraz z našeho kostela ukraden. Zloděj ho vyřízl z rámu a zřejmě doufal, že se mu malbu podaří prodat. Událost se stala, když v Sušici působil P. Antonín Prager, redemptorista. Celá sušická farnost se modlila za nalezení obrazu Matky Boží. Buď zloděj zjistil, že obraz je neprodejný, nebo se v něm hnulo svědomí, každopádně obraz vhodil do pootevřeného okna na sušickém děkanství. Pes Veřejné bezpečnosti pak zloděje vypátral, jak se sedí v hospodě U Fialků, a dotyčný byl později odsouzen za zcizení majetku v socialistickém vlastnictví. Farnost poté malbu nechala zrestaurovat asi za deset tisíc Kčs. Nemáme k dispozici restaurátorskou zprávu, ale dá se předpokládat, že zřejmě při této záchraně obrazu nám z něj krajky téměř zmizely.

 

Po uveřejnění článku k nám doputoval další obraz, další kopie milostného sušického obrazu Panny Marie, která je součástí původního mobiliáře mělnického kapucínského kostela a která nás zase o něco přiblížila ke krajkám na tváři Panny Marie Sušické. Děkujeme...

 

 Obraz Panny Marie Bolestné z Mělníku. Foto: pravděpodobně Petr Bašta

 

Čerpáme zde ze vzpomínek pamětníků, pokud byste znali další podrobnosti, rádi text doplníme.

 

[doplněno 2. října 2019]