Oslava sv. Františka v Sušici

Rádi všechny zveme na "františkánský trojboj": 3. října 2019 na obřad Transitus s následným pohoštěním, v pátek 4. října na samotnou slavnost sv. Františka s přednáškou teologa P. Tomáše Petráčka a 5. října na Cappuccino s kapucíny.

 

Ve čtvrtek  3. října v 19 h, v předvečer slavnosti, proběhne v našem kostele Transitus, tedy připomínka přechodu sv. Františka do nebeské slávy, kterou hudebně doprovodí farní sbor od sv. Václava. Po této pobožnosti jste zváni na pohoštění připravené místním společenstvím sekulárních františkánů.

 

V pátek 4. října, o slavnosti svatého Františka z Assisi, bude v našem kostele mše sv. v 8 h, ale rovněž (a hlavně) slavnostní večerní bohoslužba v 18 h. Předsedat jí bude P. Tomáš Petráček, teolog přednášející na KTF UK, církevní historik a studentský kaplan v Hradci Králové. Mimo jiné jde také o postulátora procesu blahořečení P. Josefa Toufara. Tedy jsme velmi rádi za tohoto vzácného hosta. Liturgii doprovodí soubor Gemini musicales, který k nám připutuje z Kladna.

 

Na mši sv. naváže cca v 19 h přednáška otce Tomáše s názvem „František a papež František“. Mohli bychom dodat, že je to přednáška s nevyřčeným podtitulem "Čím se současný papež inspiruje a proč to tolik lidí provokuje". Myslíme si, že zazní velmi inspirativní slova. Večerní mše sv. v děkanském kostele v tento den nebude.

 

V sobotu 5. října prodloužíme františkánské slavení Cappuccinem po ranní mši sv. v 8 h. Děkujeme už teď za přinesené drobné občerstvení. Bude to příležitost znovu se potkat s aktéry slavnostního pátečního večera, ale také s novým členem naší komunity: s bratrem Konrádem.

 

Odkazy na texty P. Tomáše Petráčka najdete v článku Ohlédnutí až do léta.

 

Plakát ke stažení

[17. září 2019]