Ohlédnutí až do léta

Nabízíme Vám rozcestník na fotografickou všehochuť z poslední doby. Některé události jsou zachyceny stroze, u jiných se fotograf nechal unést silou okamžiku. Doplnili jsme i odkazy na texty P. Tomáše Petráčka. Pokud jste jen trochu zvědaví, vstupte...

 

V prvním bloku → klášterní fotogalerie jsou náladové zahradní snímky, pak se můžete přiučit, jak se staví krb a upravuje kostelní zeď, poté, co si restaurátoři odvezli oltář Panny Marie Sušické. Na rozlučku s br. Nehemiášem volně navazují exercicie školských sester, krátká vzpomínka na sederovou večeři a návštěva sester františkánek ze Strážova. Pak je rozpoznatelná zářijová pouť na Andělíčku, přednáška Františka Reichela o přípravě cesty do Říma na kanonizaci Anežky České v roce 1989 a také připojujeme důkaz, že nás navštívil spisovatel Miloš Doležal s výborným povídáním o P. Josefu Toufarovi. Dál v prohlížení fotek budou pokračovat milovníci řezání dřeva a melounů.

 

Jinou skupinou jsou → porciunkulové fotografie, které začínají náznakem úklidu. Bohužel zde máme zachycenou jen ranní mši sv. s P. Václavem Salákem, hlavní poutní bohoslužba s P. Martinem Bětuňákem zdokumentovaná není.

 

Pokud se s námi chcete projít po Klatovech, můžete nahlédnout do následující → fotogalerie. V ní mapujeme bratrský den. Začali jsme návštěvou knihařství, se kterým velmi rádi spolupracujeme. Poté, co jsme prozkoumali zahrady s tisem červeným a vyzkoušeli funkčnost poesiomatu, jsme vstoupili do místních katakomb. Na snímcích je pak zřejmé, jak naše toulání městem pokračovalo. Končili jsme hledáním klatovské synagogy. Budova sice stojí, ale už nejde moc rozeznat, že šlo o modlitebnu, příliš se na ní podepsala proměna na archiv a sklad drogerie. Nedaleko pak pomník Zmizelý svícen od Václava Fialy připomíná oběti holokaustu.

 

Možná Vás k otevření tohoto článku navnadila úvodní fotografie P. Tomáše Petráčka. Pochází z jeho přednášky "František a papež František", kterou měl v našem kostele o slavnosti světce z Assisi. O této události referujeme v samostatném článku, ale přišlo nám šikovné znovu si připomenout bohoslužbu doprovázenou souborem Gemini musicales z Kladna i povzbudivá slova přednášejícího. Kdybyste chtěli podobná slova "ochutnat", najdete je třeba na Christnetu

 

U dalších fotografií zase někdy na viděnou.

 

Někteří čtenáři článku projevili zájem o odkazy na texty P. Tomáše Petráčka, tedy některé zde uvedeme.

 

Wikipedie uvádí celou řadu odkazů na knihy a články v oddílu Dílo či Externí odkazy.

 

Na Christnetu se přes vyhledávání dají najít další texty, např. Tradice není recyklace hotových řešeníDruhý vatikánský koncil - náčrt předběžné bilance.

 

Množství článků je k dohledání na Academia.edu, např. Boj o obraz Boha a církve, Historie umí být krutě výsměšná, Jaké křesťanství a církev pro naši dobu?, Teologie musí vyjít na periferie.

 

Nejkomplexněji je o těchto tématech pojednáno ve dvou knihách: Církev, tradice, reforma a Západ a jeho víra.

 

Také YouTube může posloužit jako výborný informační zdroj. Zde najdeme např. přednášku Od církve bojující k putujícímu Božímu lidu, Církev v krizi, Kde hledat bod zlomu v dějinách křesťanství, referát Rok 1918, překvapivě hladce přijatá diskontinuita či debatu Církve jako politický hráč.

 

[aktualizováno 23. října 2019]