Vánoční přání ze Sušice

O Vánocích vychází najevo, že nás Bůh chce s láskou zachránit, třeba jako svou zaběhnutou ovečku z betléma... Radost ze záchrany přejí bratři kapucíni ze Sušice...

 

Děkujeme všem našim přátelům, dobrodincům, farníkům, sekulárním františkánům a vůbec všem, kdo se pohybují v gravitačním poli našeho sušického kláštera: jsme rádi za Vás, za milá setkávání, také si ceníme Vaší služby a pomoci. A též děkujeme, že se spolu s Vámi můžeme dělit o radost ze spásy, která nám byla darována v Ježíši Kristu. Požehnané vánoční svátky Vám všem...

 

S výhledem na blížící se nový rok Vám do něj vyprošujeme všechno dobré. Ale pokud byste chtěli nerušeně zůstat u Vánoc, doporučujeme list papeže Františka "Podivuhodné znamení", ve kterém římský biskup nabízí své rozjímání nad jesličkami. Je to krásná četba. 

 

[25. prosince 2019]