HeryanwebHeryánovské ohlédnutí

Vracíme se k milému setkání s Laďou Heryánem. Můžete si přečíst text o jeho návštěvě, který byl psán pro Sušické noviny i Farní list. Zrovna tak si můžete prohlédnout fotografie od čtyř autorů. V tuto chvíli už visí na YouTube záznam z celé akce.

 

Ve středu 15. ledna jsme v sušickém kapucínském kostele přivítali rodáka z Petřvaldu, salesiánského kněze, člověka, který se věnuje lidem na periferii, rockera, pastora undergroundu, pedagoga, biblistu, spisovatele, Božího exota a stopaře… A v těch neobvyklých charakteristikách by se dalo ještě pokračovat: prozrazuje to, jak je Ladislav Heryán těžko zařaditelný a uchopitelný… Doktor biblistiky mluvící hebrejsky, aramejsky a řecky, zároveň člověk hluboce lidský. Pro dokreslení: druhý den ráno měl pak v Praze program pro studenty a po něm ho až do večera čekala kaplanská práce ve věznici.

 

Známý může být jako autor několika knih: „Exotem na této zemi“, „Stopařem na této zemi“, „Sami na této zemi?“. A k biblickým rozhovorům „Země bez obzoru“ přibyla i publikace mapující Heryánův život „U Božího Mlýna“. Sušické setkání bylo nazváno „Jak a jakého jsem potkal Boha?“ a čerpalo z obou těchto poloh: z osobní roviny, ze životní zkušenosti hosta a z velmi osvobozující interpretace biblického poselství.

 

Posluchač mohl být překvapen, při kázání a zvláště během přednášky, jak otevřeně o. Ladislav mluvil o klíčových momentech svého života: o svém rozhodování se pro duchovní službu, kdy v době totality nebylo možné přiznat se k životu řeholníka; o emigraci, u které tušil, že bude stát jeho rodného otce život; o pochybnostech ohledně kněžské identity; o činu, který ho „postavil na vodu“, kdy se rozhodovalo o jeho bytí či nebytí v církvi… A na tomto životním půdorysu se pak odvíjelo, k jaké zkušenosti s Bohem došel… A zdá se mi, že to nutně musí být zkušenost, ke které docházejí všichni „sympatičtí průšviháři“: kdy objevují Boha velkorysého, odpouštějícího a milosrdného… Jde samozřejmě o velmi rychlou zkratku… Zároveň tím narážíme na paradox: dotýkáme se tady Někoho, a my nevíme, jak vypadá, a zároveň musíme mít nějakou jeho představu, když o něm mluvíme a k němu se obracíme… A navíc si musíme dát pozor, abychom nesklouzli ke karikatuře Boha…

 

Mluvené slovo bylo několikrát přerušeno hudbou, kdy Heryán dostál své pověsti rockera. Na přednášku pak navázaly dotazy z publika a zaplněný kostel sv. Felixe znovu vyslechl poměrně odvážné a přemýšlivé odpovědi. Samotné setkání potom bylo zakončeno autogramiádou.

 

Milou dohru měla heryánovská akce pro hudební uskupení, které doprovázelo bohoslužbu. Doposud bezejmenná chválová kapela byla oslovena Abrahámovým, Mojžíšovým, Samuelovým… prostě hebrejským zvoláním „Zde jsem“… Tedy, až uslyšíte o skupině „Hineni“, můžete zavzpomínat na návštěvu Ladislava Heryána v Sušici.

 

 

Tolik písemné ohlédnutí za celým setkáním... A teď → přislíbené fotografie. Naleznete zde výběr ze snímků, které nám zprostředkoval p. Eduard Lískovec ze Sušických novin, a pak se můžete podívat, co zachytili svým fotoaparátem či mobilem o. Marek Donnerstag, p. Vladimír Černý a br. Petr.

 

Rádi přidáváme i → odkaz, kde najdete sestřih mše sv. s Laďou Heryánem, jeho inspirativní přednášku a nakonec i jeho odpovědi na dotazy z publika.

  

[aktualizováno 25. března 2020]