Sušická Noc kostelů

V pátek 12. června 2020 se uskuteční Noc kostelů. Vedle obvyklých komentovaných prohlídek Sv. Felixe zveme i na výstavu fotografií a zejména na povídání o restaurování oltáře Panny Marie Sušické. Ten už bude zase zpátky umístěn v kostele.

 

Program u nás vypadá následovně:

 

18–18.30 h Zahájení výstavy "Zničená a zapomenutá místa znovu ožívají v dokumentární barevné fotografii Vladimíra Černého"

19–19.30 h Příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické očima restaurátora Jindřicha Šlechty

20–20.30 h Komentovaná prohlídka kostela s br. Janem OFMCap.

21–21.30 h Komentovaná prohlídka kostela s bratrem Petrem OFMCap.

22 h Zakončení večera: požehnání městu

 

Během programu budou bratři kapucíni návštěvníkům k dispozici k rozhovoru, tak si klidně připravte nějaké zvídavé otázky...

 

Na fotografiích Vladimíra Černého je zachycena obnova "zmizelé Šumavy", např. v Prášilech, ve Zhůří, ve Vatěticích či v Palvínově. Po zahájení výstavy se můžete autora snímků dál doptávat. Restaurátor Jindřich Šlechta nám pak přiblíží slovem i obrazem svou práci na oltáři Panny Marie. I zde bude prostor na dotazy. Přijďte...

 

oltarPMweb

 Momentka z práce na oltáři Panny Marie Sušické. V popředí MgA. Jindřich Šlechta, který přijal pozvání na Noc kostelů.

 

Více o Noci kostelů a také, které kostely jsou do ní zapojené v okolí, najdete na oficiálním webu celé akce. V Sušici budete moci navštívit Andělíček, kde bude mít mimo jiné historik Jan Lhoták přednášku o morových epidemiích na Sušicku; ve farním kostele sv. Václava se můžete těšit třeba na koncert pěveckého sboru Prácheň. Zajít můžete i do modlitebny Církve bratrské. Podrobný program Noci kostelů najdete i v posledním čísle Farního listu nebo na přiložených plakátech.

 

Plakát s kapucínským programem

Plakát s programem v Sušici

 

Letošní Noc kostelů najdete zachycenou → v klášterní fotogalerii.

 

[aktualizováno 22. června 2020]