Utajená sušická pouť

U kostelů a kaplí je zvykem slavit jejich patrocinium. V Sušici si tak připomínáme sv. Felixe, sv. Václava, sv. Rocha, Pannu Marii Nanebevzatou, anděly strážné. Ale věděli jste, že zde máme i kapli zasvěcenou Duchu svatému?

 

Našli byste ji v klauzuře sušického kapucínského kláštera. Jde o kapli, ve které se komunita bratří každý den schází k modlitbě, a také se zde slouží komunitní mše svatá. Místnost má obdélníkový půdorys, je poměrně malá. Obnovena byla v roce 2010 tehdejším provinciálem Jozefem Timkem.

 

Domníváme se, že se jedná o tzv. morovou kapli. V okamžiku, kdy část kapucínské komunity vycházela sloužit lidem postiženým morem, společenství se z karanténních důvodů rozdělilo. A bratřím bojujícím proti morové nákaze byla vyhrazena právě kaple Ducha svatého.

 

Detail stropní výzdoby kaple Ducha sv.

 

Do morové kaple je tak "vtištěna" služba lásky kapucínů, kteří se starali o nemocné i za cenu obětování vlastního života. Jen dodejme, že epidemie moru zasáhla Sušicko v letech 1678–1681. Hlavní motiv – holubici představující svatého Ducha – byste našli vymalovaný na dřevěném stropu mezi nosnými trámy.

 

Slavnost Seslání Ducha sv. má tedy v klášteře v Sušici zvláštní nádech: připomínáme si odvahu předcházejících kapucínských generací, jejich "utajenou" oběť lásky, a zároveň slavíme "utajené" patrocinium. Zdá se, že to docela ladí se samotnými projevy Ducha sv. Přejeme všem krásnou slavnost...

 

[31. května 2020]