Nová kniha: Pax et Bonum

Pokud Vás zajímá, v jakých rolích během dějin vystupovali kapucíni, odpověď můžete najít v právě vycházející publikaci. Kniha zároveň krásným způsobem "prodlužuje" a prohlubuje stejnojmennou výstavu na pražské Loretě.

 

U zrodu výstavy a doprovodných textů stála iniciativa manželů Baštových. Editorskou práci na sebe vzal Jiří Wolf a zvláště pak Marek Brčák, bez jehož nasazení by publikace nevyšla. Velké poděkování patří také Ústavu dějin Univerzity Karlovy, Archivu UK, spolku pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium a autorům jednotlivých statí.

 

Anotaci najdete na portálu Kosmas.cz, kde si také novou publikaci – s podtitulem Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku – můžete zakoupit. Šikovné přiblížení některých kapitol naleznete na spřáteleném webu kapucínské hrobky. Přejeme hezkou četbu nové knihy...

 

[aktualizováno 7. září 2020]