O pouti do Říma na kanonizaci sv. Anežky

Ve středu 4. září 2019 uvítáme v Sušici Františka Reichela, národního ministra SFŘ a také spoluorganizátora poutě do Říma v roce 1989. Od 19 h bude v refektáři vyprávět o tom, jak se pouť tenkrát připravovala a co nám sv. Anežka vyprosila.

Číst dál...

Terciari tau 150

Mariánská pouť Prahou

V sobotu 1. června 2019 proběhla Mariánská pouť Prahou, která je pořádána sekulárními františkány. Sušické terciářské společenství bylo u toho. Několik momentek z putování po pražských kostelích si můžete prohlédnout ve → fotogalerii.

Číst dál...

sfr slibyTerciářské sliby ve fotografiích

V sobotu 4. května 2019 složilo pět členů místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu sliby. Malé ohlédnutí a zároveň ochutnávku z atmosféry této slavnosti najdete ve → fotogalerii.

Číst dál...

Porciunkule 2018

Slavnost Panny Marie Andělské v Sušici

Srdečně Vás zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule v pátek 2. srpna 2019. Mše svaté budou slouženy v klášterním kostele v 9, 11 a 18 h.

Číst dál...

Susice Nockostelu 2019

Fotoohlédnutí za Nocí kostelů v Sušici

Před časem jste k nám mohli zavítat v rámci Noci kostelů, teď se můžete zkusit najít na nějaké fotografii. Všem pomocníkům díky za službu a všem ostatním díky za návštěvu. Zvláštní poděkování patří těm, kdo vytvořili skvělou kulisu při koncertu skupiny Kapucíni & Stanley.

Číst dál...