Nová kniha: Pax et Bonum

Pokud Vás zajímá, v jakých rolích během dějin vystupovali kapucíni, odpověď můžete najít v právě vycházející publikaci. Kniha zároveň krásným způsobem "prodlužuje" a prohlubuje stejnojmennou výstavu na pražské Loretě.

Číst dál...

Chvalme Pána

V pátek 28. srpna 2020 v 19 h můžete přijít do sušického klášterního kostela sv. Felixe na společnou modlitbu. Modlitbu chval a uctívání povede P. Tomas van Zavrel s Lenkou Krištofovou. Všichni jste zváni.

Číst dál...

Porciunkulová slavnost v Sušici

Srdečně všechny zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Mše sv. se uskuteční v neděli 2. srpna 2020 v 18 h. Pozvání na ni přijal Mons. Aleš Opatrný. Liturgii doprovodí chválová kapela společenství Jozue.

Číst dál...

O pokorném Božím služebníku

Právě vychází útlá publikace o P. Metoději Frankovi, kapucínovi, který zemřel v pověsti svatosti. Předmluvu k ní napsal vydavatel P. Miroslav Jáně, poutavý text pochází z pera Dagmar Smolíkové.

Číst dál...

          Ohlédnutí nejen za divadlem v Sušici

V pátek 19. a v sobotu 20. června 2020 se klášterní refektář proměnil v divadelní sál. Lenka Sasínová, členka Divadla Brod, předvedla svoji dramatickou i pohádkovou polohu.

Číst dál...

Obnovený oltář Panny Marie Sušické

V sušickém klášterním kostele najdete už zrestaurovaný oltář s milostným obrazem Matky Boží. Můžete se přijít podívat, jak prohlédl po tříleté práci týmu Jindřicha Šlechty.

Číst dál...