obnov2017Zvol si život - adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova pro dívky pořádaná Sestrami sv. Alžběty proběhne v kapucínském klášteře v Sušici letos 15.-17.12. Podrobnosti se dozvíte na plakátku.

sv.frant.2017Žehnání zvířat na sv. Františka

Letošní slavnost sv. Františka z Assisi jsme sice liturgicky neslavili v kapucínském kostele, protože soudruzi z NDR dosud nedodali objednaná svítidla, nicméně alespoň jeden obřad proběhl před klášterním kostelem, a to žehnání zvířat. Dostavili se v doprovodu svých páníčků a paniček a br. Kryštof jim žehnal a kázal... viz.

leto2017Léto 2017 v Sušickém klášteře

Letošní léto je nejen bohaté na sluníčko, ale i stavební práce a různá překvapení. Nejvyšší nás učí trpělivosti a občas připomíná, co vše je jeho nezaslouženým darem... Zde je možné nahlédnout, kterak jsme se nenudili.

poc2017Porciunkula v Sušici

Jako v předchozích letech proběhla i letos v Sušici velkolepá oslava P. Marie Andělské. Protože ale ještě není v našem kostele dokončena rekonstrukce elektroinstalace, probíhaly bohoslužby v děkanském kostele sv. Václava a pohoštění pro poutníky na přilehlém trávníku. (viz foto)

Číst dál...

sus cr d 2017Česko-německé setkání SFŘ

27.5. 2017 proběhlo v Sušici a na Dobré Vodě historické setkání českých a bavorských terciářů ve znamení bratrství, radosti a smíření. Jako vzpomínku nabízíme nějaké obrázky.

sus osl PM Bol 2017Oslava P. M. Bolestné - Sušické

Nabízíme drobnou ochutnávku z oslav milostného obrazu P. M. Sušické.