Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté, v tuto chvíli platí pro bohoslužby nouzový režim

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 5. neděli postní

 • 1. pátek; 1. sobota; příští neděle: Květná neděle.
 • V čase celostátní karantény je náš kostel uzavřen pro veřejné bohoslužby, otevřen je pouze po předsíň k osobní modlitbě. Pokud byste neodkladně potřebovali ke svátosti smíření, kontaktujte nás prosím telefonicky. Úmysly mší sv. sloužíme, jak jsou zapsány v intenční knize. Rádi odsloužíme mši sv. na další Vaše úmysly.
 • V omezeném režimu funguje i farní kostel sv. Václava:
  Neděle: 7–9 a 9.45–10.30 h s možností individuálního podávání eucharistie
  Neděle: 17.30–18.30 h s možností zpovědi a individuálního podávání eucharistie
  Pondělí–sobota: 17.30–18.30 h s možností zpovědi a individuálního podávání eucharistie
 • Kaple sv. Rocha je otevřená po předchozí domluvě, Andělíček pak ve čtvrtek 16–17 h.
 • Na stránkách farnosti najdete zachycenou nedělní mši svatou, je zde nachystaný i manuál na nedělní domácí bohoslužbu. V tomto týdnu také vyjde nové číslo Farního listu.
 • V úterý si v kapucínské komunitě připomeneme při mši svaté P. Františka Ferdu, který by se dožil 105 let. Budeme rádi, když se k nám připojíte v modlitbě.
 • Diecézní charita nabízí službu „Popovídání s dobrovolníkem“ (8–12 h: tel. 739 054 880, 12–16 h: tel. 733 741 405, 16–18 h: tel. 774 140 006). Druhou službou je „Charitní infolinka“, pokud potřebujete radu, pomoc nebo podporu (8–16 h: tel. 731 402 920).
 • Na webu Liturgie.cz můžete zhlédnout videa z nového projektu Liturgie v čase bez liturgie.
 • Také můžete sledovat bohoslužby v Radiu Proglas, v TV Noe, v TV Lux, využít je možné i web Mše svaté online. Povzbudivé a přemýšlivé promluvy si můžete poslechnout třeba na youtubovém kanálu Akademická farnost Praha – Salvátor nebo v podcastu U ambonu.
 • Velmi děkujeme všem dobrodincům, kteří nás v této době podporují. Pamatujeme i na Vás v modlitbě.