Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 3. neděli postní

 • Pondělí: Zvěstování Páně; příští neděle: 4. postní.
 • V pondělí, o slavnosti Zvěstování Páně, je u nás mše sv. v 8 h, ve farním kostele v 18 h. V klášteře se od 18 h můžete připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo.
 • Zemřel P. Jaroslav Karl. Zádušní mše svatá bude sloužena v úterý v 10 h ve farním kostele Narození Panny Marie v Klatovech. Rozloučení se uskuteční kolem 13. hodiny v kostele Matky Boží v Sušici a zde také bude jeho tělo pochováno do rodinného hrobu.
 • V postní době se dá přispět postní almužnou v rámci farnosti na Likvidaci lepry. A využitím postniček lze podpořit diecézní charitu a pastorační činnost v diecézi.
 • V pátek v 17.30 h ve farním kostele akolyté povedou pobožnost křížové cesty.
 • V pátek na faře pokračuje příprava na svátost biřmování v 19 h (popř. v sobotu v 19 h).
 • V pátek rovněž pokračuje postní duchovní obnova na faře ve Velharticích. Jde o setkání po večerní mši sv., tj. asi v 19 h, nad Dekretem o misijní činnosti církve „Ad gentes“.
 • V sobotu dál běží Půst chlapů, začíná se v 4.45 h u Sv. Václava, hlavním tématem jsou žalmy jako duchovní zbraň, proto si s sebou vezměte Písmo.
 • V sobotu v 18.30 h se schází mládež v klášteře, od 19 h jsou Adorační chvály a v neděli v 17.15 h máme modlitbu křížové cesty.
 • Příští neděli bude změna času.
 • Minulý týden farnost od města zakoupila pozemek, který přímo navazuje na farní zahradu, v budoucnu by tam byla parkovací místa. Podpořit tento projekt můžete ve farním kostele.