Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

 • Pondělí: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; úterý: památka sv. Ignáce ze Santhià, kněze; středa: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze; sobota: nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků; příští neděle: 26. v mezidobí.
 • Ve sbírce na pomoc křesťanům ve Svaté zemi se minulou neděli vybralo v našem kostele 1.327 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • V pondělí bude mše sv. v 17 h v Dobršíně, v 17 h ve Chmelné a v 18 h v Podmoklech.
 • V pondělí se od 18 h uskuteční modlitba za závislé s komunitou Cenacolo a od 20 h pak společná Modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby. Setkání uvede krátké zamyšlení na téma „Dary nedokonalosti“.
 • Ve středu v 19 h jste zváni na debatu o Akci K, o přepadení kapucínských klášterů.
 • V pátek začíná na Srní setkání Mariapoli, které pořádá Hnutí fokoláre.
 • V sobotu večer je u nás Adorace s úvodem do modlitby.
 • V neděli v 9 h ve farním kostele proběhne mše sv. s poděkováním za úrodu, o. Marek prosí o přinesení plodů z polí a zahrádek na výzdobu kostela (do 26. 9.). Kdo by se chtěl zapojit do obětního průvodu spojeného s přímluvami, ať se přihlásí a zapíše v sakristii.
 • V pondělí 28. 9. u nás nebude mše sv., u Sv. Václava je pouť v 9 h (s doprovodem chrámového sboru) a v 18 h, od 15 h proběhne na farní zahradě farní den.
 • Nedělní (27. 9.) a svatováclavská farní sbírka je určena na opravu fasády farního kostela.
 • Od září opět probíhají přímluvné modlitby před čtvrteční mší sv. od 17.30 h.
 • Kaple na Andělíčku je otevřená pro poutníky do konce září v neděli od 14 do 17 h.
 • Pražská Loreta 26.–28. 9. výjimečně zpřístupní zvonohru, lístky jsou v on-line předprodeji.