Francesco 05O jediné mši v bratrském společenství

Přinášíme další díl Listu celému Řádu, který napsal svatý František z Assisi svým bratřím.

 

Tematicky tento list velmi připomíná Františkovu Závěť, kterou nadiktoval v posledních dnech svého života, zatímco styl i jazyk tohoto listu se dosti liší od ostatních Františkových spisů. Mezi hlavní témata listu náleží úcta k Písmu a k Eucharistii. Také bratřím sděluje své přání, na svou dobu neobvyklé, aby se v místě, kde přebývají, sloužila pouze jedna mše svatá, které by se účastnili všichni společně. Zároveň tím vydává svědectví o tom, že v té době už měl jeho Řád dostatek kněží a konventy, kde by se bratři mohli scházet.

 

O jediné mši v bratrském společenství

 

Proto vás v Pánu napomínám a vybízím, aby se v místech, kde přebývají bratři, sloužila pouze jedna mše za den po způsobu svaté církve. Pokud bude na tom místě více kněží, ať se z lásky k lásce jeden spokojí s nasloucháním celebraci druhého kněze; vždyť přítomné i nepřítomné, kteří jsou toho hodni, naplňuje Pán Ježíš Kristus. On, i když je vidět, že je na více místech, přece zůstává nerozdělený a nezná žádného umenšení, ale všude [je jen] jeden; a jak se jemu líbí, působí spolu s Pánem Bohem Otcem a Duchem svatým Utěšitelem na věky věků. Amen.

 

Tlacitka Facebook 200 40Tlacitka Archiv 200 40

 

 

[12. března 2018]