Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice; úterý: svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi; středa: památka sv. Josefa z Kupertina, kněze; čtvrtek: památka sv. Františka Marie z Camporossa, řeholníka pátek: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků; sobota: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; příští neděle: 25. v mezidobí.
 • Sbírka dnešní neděle je vyhlášena na podporu bohoslovců českobudějovické diecéze.
 • Otec Marek prosí, abyste nezapomněli přihlásit své děti na výuku náboženství ve školách.
 • V pondělí jsou mše sv. v 17 h ve Chmelné a v 18 h v Podmoklech.
 • V pondělí se od 18 h můžete u nás připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo a ve 20 h začnou Modlitby žen, během kterých je možné využít i svátosti smíření. Letošní setkávání bude zaměřeno na identitu ženy, po chválách následuje malé pohoštění.
 • V úterý se koná setkání maminek s malými dětmi na faře od 10 do 11 h.
 • Ve středu v 19 h jste zváni do klášterního refektáře na přednášku spisovatele Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi a o číhošťských událostech. Přednáška bude spojená s promítáním fotografií a s besedou. Bude také možné zakoupit si knihy o P. Toufarovi.
 • Před čtvrteční mší sv. na Andělíčku můžete od 17.30 h využít přímluvnou modlitbu.
 • Na pátek je naplánováno setkání postbiřmovanců v 19 h na faře.
 • V sobotu bude od 14 h poutní bohoslužba na Mouřenci. V sobotu také proběhne setkání mládeže v krbovce kláštera od 18.30 h a od 19 h se u nás konají Adorační chvály.
 • Ve Farním listu najdete stanovy farní rady a způsob volby nových členů. Pokud by dosavadní členové nechtěli kandidovat, ať to oznámí o. Markovi. Návrhy jmen nových kandidátů můžete v děkanském kostele umisťovat do zelené krabičky pod kůrem.
 • Na sobotu 28. 9. o. Marek hledá dobrovolníky do stánku na náměstí, kde by chtěl prezentovat farnost a hnutí Mary’s Meals, které pomáhá bojovat proti hladu ve světě.