Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 32. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Martina, biskupa; úterý: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka; středa: svátek sv. Anežky České, klarisky; čtvrtek: památka sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků; příští neděle: 33. v mezidobí.
 • Na dnešní neděli je vyhlášena sbírka na podporu Diecézní charity. Pokud byste chtěli podpořit místní Oblastní charitu Sušice, která se nezaviněně ocitla ve finanční tísni, tak za lavicemi najdete lístek s číslem jejího bankovního účtu.
 • V pondělí se od 18 h můžete u nás připojit k modlitbě za závislé s komunitou Cenacolo.
 • V úterý na faře v 16.15 h proběhne první setkání přípravy na křest dospělých.
 • Ve středu máme v nemocniční kapli slavnost sv. Anežky České. Ve stejný den v 19 h se na faře poprvé sejde nová farní rada.
 • V pátek od 19 h je na faře setkání těch, kteří letos přijali svátost biřmování.
 • V sobotu na večerní liturgii ve farním kostele navážou Malé chvály s doprovodem hudební skupiny. V sobotu v 19 h bude u nás Adorace s úvodem do modlitby.
 • Na pátek 22. 11. se chystají sušické Svatohubertské slavnosti.
 • Sestry sv. Alžběty pořádají 22. až 24. 11. v našem klášteře duchovní obnovu pro dívky a ženy od 15 do 35 let s názvem „Ježíši, důvěřuji Ti!?“ Přihlásit se na ni dá do 18. 11.
 • V sobotu 23. 11. od 9.30 h v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích se koná setkání varhaníků, kostelníků, lektorů, akolytů a laiků, kteří mají dovolení podávat Eucharistii.
 • V sobotu 30. 11. při mši sv. v 18 h v klášterním kostele dva sekulární františkáni složí doživotní profes. Jste zváni na liturgii i na pohoštění po ní.
 • Na klášterním webu najdete fotografie z restaurování oltáře Panny Marie Sušické.