Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 13. neděli v mezidobí a pro vigilii slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

 • Pondělí: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; úterý: nezávazná památka Svatých prvomučedníků římských; pátek: svátek sv. Tomáše, apoštola; sobota: památka sv. Prokopa, opata; příští neděle: slavnost sv. Cyrila a Metoděje.
 • Omezení parkování před kostelem trvá i po naší korespondenci s městem.
 • Po divadle zůstala v refektáři modrá dětská bunda a jeden velký a jeden dětský deštník. Pokud by Vám něco z toho patřilo, zastavte se v sakristii.
 • O. Marek děkuje všem, kdo se zapojili do přípravy prvního svatého přijímání a vikariátního setkání kněží.
 • V pondělí je ranní mše sv. v klášteře a pak i v 17 h ve Chmelné a v 18 h v Podmoklech.
 • V pondělí se od 18 h ještě uskuteční modlitba za závislé s Cenacolem. Během prázdnin zůstanou zachovány pouze sobotní Adorace s úvodem do modlitby a terciářská setkání.
 • O. Marek děkuje těm, kdo pomáhali při opravách kaple sv. Rocha, zároveň prosí o pomoc s úklidem kaple v úterý od 9 h.
 • V sobotu proběhne pouť ke svatému Prokopovi na Prášilech, mše sv. začne ve 14 h a naváže na ni krátká pobožnost s modlitbou na místním hřbitově.
 • Koncem června začne první etapa oprava fasády kostela sv. Václava. Spoluúčast farnosti bude 450 tisíc Kč. Příští neděli je ve farním kostele sbírka určená na opravu Andělíčka. Předběžný odhad na opravu celého poutního areálu činí 5 až 6 milionů Kč. O. Marek děkuje každému, kdo se ochotně zapojil do přípravy opravy a do propagace projektu.
 • Připravují se poutě: 18. 7. ve 14 h v Lukovišti; 19. 7. v 11 h v Dobršíně a od 14 h v kapli na Roku.
 • Blíží se prázdninový cyklus 11 koncertů duchovní hudby v Kašperských Horách a okolí, více podrobností najdete na webu, ve zpravodaji nebo v infocentru.