Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro svátek Křtu Páně

 • Středa: památka sv. Berarda, kněze, a druhů, mučedníků; čtvrtek: památka sv. Antonína, opata; pátek: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; příští neděle: 2. v mezidobí.
 • Dnes nám končí doba vánoční a zítra začíná liturgické mezidobí. Pokud se modlíte breviář, žalmy budou z 1. týdne.
 • O. Marek děkuje všem, kteří přispěli na projekt Adopce na dálku. Zatím se v Sušici a v okolních farnostech vybralo přes 40 tisíc korun.
 • V sakristii farního kostela si můžete vyzvednout nové letáčky k Živému růženci a úmysly Apoštolátu modlitby.
 • Ve čtvrtek po liturgickém okénku proběhne ve farním sálu opakované promítání fotografií ze Svaté země.
 • Od pátku 18. do 25. 1. máme Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V sobotu od 18.30 h se v klášteře schází mládež, setkání je otevřené i dalším zájemcům.
 • Na pondělí 21. 1. je plánována společná modlitba žen od 20 do 21.15 h. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby. Vše bude probíhat v teple kláštera. Jste vítáni i na pondělních modlitbách za závislé i na sobotních chválách.
 • V sobotu 2. 2. se uskuteční dětský karneval a také farní ples. Lístky můžete zakoupit po mši svaté i v sakristii farního a našeho kostela. O. Marek děkuje za dary do tomboly.
 • Cappuccino u kapucínů bude výjimečně přesunuté z 2. 2. na sobotu 9. 2.