Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 5. neděli velikonoční

 • Pondělí: památka sv. Bernardina ze Sieny, kněze; středa: nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice; pátek: svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi; příští neděle: 6. velikonoční.
 • Májové pobožnosti jsou u nás vždy po ranní mši sv. a v neděli od 17.30 h; ve farním kostele v úterý a ve středu po večerní mši sv.; ve čtvrtek na Andělíčku od 17.30 h.
 • Kdo by chtěl s májovými pomoct, může se zapsat na konkrétní den v sakristii.
 • V pondělí se od 18 h uskuteční pravidelná modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo. A od 20 do 21.15 h pak společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby.
 • Ve čtvrtek proběhnou Křesťanské chvály: po mši sv. na Andělíčku bude program od 19 h pokračovat v klášterním refektáři modlitbou a vyučováním o charismatech.
 • V pátek se můžete těšit na Noc kostelů, zvláště zveme k nám na koncert slovenské skupiny Kapucíni & Stanley.
 • V pátek není schůzka ministrantů.
 • V sobotu se ve 14 h uskuteční česko-německá poutní bohoslužba na Mouřenci; v 16 h bude pouť v Malonicích; v neděli v 15 h pak bude mše sv. v kapli Panny Marie Lurdské na Kochánově.
 • V sobotu se u nás schází od 18.30 h mládež: má-li někdo zájem, ať přijde.
 • Příští neděli se bude promítat videoklip z křížové cesty dětí a mládeže, která proběhla v postní době: po mši sv. v 7.30 h a před bohoslužbou v 9 h, u nás po večerní liturgii.
 • Příští neděli proběhne sbírka na obnovu domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.
 • V neděli 2. 6. při mši sv. v 9 h ve farním kostele přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • Od 7. do 10. 6. se na Srní uskuteční Mariapoli: duchovně-relaxační setkání Hnutí fokoláre.