Modlitby zen

Modlitby žen

Modlitební setkání žen, které prošly seminářem obnovy v Duchu svatém. V Sušici se schází momentálně čtyři skupiny. Náš kostel a klášter je zázemím pro dvě z nich. Jednou za měsíc zde probíhá také společná modlitba všech skupin, která je otevřena i veřejnosti. Při ní je možné využít i svátosti smíření.


První skupina se schází v pondělí v 19 h, druhá skupina pak v úterý v 18.15 h, jedná se o uzavřená společenství. Ale všichni jsou zváni ke společné modlitbě: k adoraci Nejsvětější svátosti a ke chválám. Po prázdninách bude zřejmé, jestli půjde o první nebo o třetí pondělí v měsíci. Během letních prázdnin se setkání nekonají. Více informací ráda podá Zdislava Nováková, tel. 733 741 863.