Adorace 2018 150

Adorační chvály

Srdečně vás zveme na adorační chvály, které se konají každou sobotu, i během prázdnin, vždy od 19 do cca 20.15 h v našem kostele.

Momentálně se modlitba chval přesunula z kostela sv. Felixe do teplejší klášterní klubovny. Do ní se dostanete bočním vchodem (naproti kostelu Matky Boží). Na Bílou sobotu ovšem chvály nebudou.