IMG 1788 ador

Adorační chvály

Zveme vás na pravidelné adorační chvály, které se konají každou sobotu vždy od 19,00 hod. do asi 20,15 hod.. O letních prázdninách chvály nejsou. Případné změny budou oznámeny v ohláškách nebo na webových stránkách.

 

nockostelu2016Noc kostelů u kapucínů v Sušici

Letošní noc kostelů zahrnovala paralelní pestrý program v kostele a v refektáři kláštera (skauti). Zájemci nahlédli i do sklepa. Již dopoledne jsme nabídli exkursi pro tři skupiny školáků. Některé momenty se podařilo zachytit, zde jsou, seřazeny jak šly za sebou. Foto zde.

jaro2016Jaro 2016 v Sušici

V klášterním areálu je zase rušno, s příchodem jara byly obnoveny stavební práce. Úprava nádvoří se blíží do finále. Co vše se již stihlo si můžete prohlédnout zde.

SusickaslavnostSlavnost P. Marie Sušické

Na poutní slavnost k milostnému obrazu P. Marie Bolestné /Sušické/ dne 10.4. 2016 přijal pozvání otec biskup Pavel Posád. Mše sv. v 10 hod. byla spojená s udělováním svátosti nemocných. Přijalo ji téměř 60 věřících. Všechny bohoslužby byly ten den v Sušici v klášterním kostele sv. Felixe. Fotografie zde.

velikonoce 2016Zima a velikonoce 2016

První fotografie ukazují noční Sušici, jak ji vidíme z našeho kláštera. Následují obrázky, kdy se na pár dní vše obléklo do bílého hávu. Nakonec je k vidění pár momentů z velikonočního liturgického maratonu. Fotografie najdete zde.

Cappuccino 2

Cappuccino u kapucínů

Srdečně jste zváni na cappuccino u kapucínů, které se koná každou první sobotu v měsíci po ranní mši sv., s výjimkou letních prázdnin. Jedná se o neformální posezení místních farníků u speciálně připravené kávy.