Fortunát Bakalski (1916–1952)

Fortunát Bakalski (křestním jménem Pjotr) se narodil v Duvanlii v Bulharsku 6. srpna 1916. Kapucínský hábit přijal v brixenské provincii 9. srpna 1931. Knězem se stal 18. června 1939, studoval na Mezinárodní koleji v Římě, kde získal doktorát z východní církevní nauky. Od roku 1939 působil jako misionář v Apoštolském vikariátu v Sofii a Filippopoli. Byl uvězněn bulharským bolševickým režimem a ve vězení 2. srpna 1952 zemřel. Podle zpráv o monstrprocesu zinscenovaném v Sofii proti „špionáži katolické organizace“, které byly šířeny bolševiky, byl Bakalski uvězněn 8. července 1952. Zahájení kauzy jeho blahořečení jako mučedníka in odium fidei bylo schváleno dne 3. května 1985.