Benedikt ze San Coloma (1892–1936)

José Domènech i Brunet (bratr Benedikt) se narodil 6. září 1892. Hábit přijal v katalánské provincii 18. února 1909 a řeholní sliby složil 20. února následujícího roku. Po kněžském svěcení dne 29. května 1915 působil jako profesor a vicerektor semináře v Igualadě. Roku 1925 byl poslán jako  zástupce magistra noviců do kláštera v Manrese, později byl magistrem, představeným a roku 1933 provinčním definitorem. Dne 21. července 1936 byl společně se svými spolubratry přinucen opustit klášter. Jeho skrýš odhalili 6. srpna na základě udání anarchisté, kteří jej chtěli ranami a nadávkami donutit, aby se rouhal Bohu. On k sobě jen mlčky tiskl kříž až k místu popravy na cestě mezi Manresou a Vilumarou. U téže cesty zakusili mučednickou smrt také dva další kněží z kláštera v Manrese:
  • Josef Oriol z Barcelony (Jayme Barjau i Marti) se narodil 25. července 1891, obláčku měl 21. října 1906, řeholní sliby složil 22. října 1907, na kněze byl vysvěcen 29. května 1915. Byl moudrým duchovním vůdcem a znalcem liturgie. Opustil klášter jako poslední a odnesl s sebou ciborium s eucharistií. Dne 23. července jej anarchisté identifikovali jako řeholníka a krutě jej mučili, zatímco potichu recitoval chvalozpěv „Tebe, Bože, chválíme“. Byl zavražděn druhý den večer.
  • Dominik ze Sant Pere de Riudevitlles (Juan Romeu i Canadelí) se narodil 11. prosince 1882, obláčku měl 3. října 1908, řeholní sliby složil 4. října 1909, na kněze byl vysvěcen 25. května 1907. Po dobu sedmnácti let byl apoštolem slova a pera v Nikaragui a na Kostarice. Když jej zdravotní důvody přiměly vrátit se do vlasti, věnoval se téměř nepřetržitě modlitbě a tělesnému umrtvování. Byl zastřelen dne 27. července 1936.

Diecézní procesy těchto tří služebníků Božích byly zahájeny diecézní kurií ve Vichu dne 18. dubna 1955 a dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti z 25. prosince 1956. Dne 27. června 1997 byla biskupovi ve Vich zaslána oficiální žádost, aby jmenoval komisi za účelem doplnění informativního procesu.