Marie Františka Ticchi (1887–1922)

Služebnice Boží Clementina Ticchiová se narodila 23. dubna (na Velký pátek) 1887 v Belforte all’Isauro. Byla první ze šesti sourozenců a pomáhala matce vychovávat ostatní, pro něž byla vzorem zbožnosti. Dne 24. listopadu 1902 v patnácti letech vstoupila do chudého kláštera v Mercatellu, rodném městě sv. Veroniky Giulianiové, ale musela tři a půl roku čekat, než byla přijata jako sestra. Sester bylo tehdy málo a klášter chátral. Roku 1905 přišla do Mercatella nová abatyše a Klementina Ticchiová byla před obláčkou načas poslána zpět k rodině. Po měsíci se do kláštera vrátila a 21. června 1906 přijala hábit a jméno sestra Marie Františka. Krátce poté ji postihla nemoc nohou a musela setrvávat na lůžku. Rok noviciátu uběhl bez mimořádných událostí a 9. července 1907, na svátek sv. Veroniky Giulianiové, složila Marie Františka řeholní sliby.

Její život probíhal v tichosti a ve ctnostech, které zapůsobily i na její spolusestry. Stále se modlila, stále chodila usměvavá, i když její nemoc byla diagnostikována jako nevyléčitelná tuberkulóza kostí. Nemoc však pro ni byla školou lásky. Posluhovala s radostí především starším a náročným sestrám. Dne 9. července 1910 složila řeholní sliby a už tehdy se o ní mluvilo jako o „svaté zavřené ve svatém okrsku“ i mezi lidmi. Klášterní kapitula ji roku 1914 a znovu v letech 1918 a 1921 jmenovala magistrou novicek. V roce 1921 byla málem zvolena abatyší, ale biskup nepotvrdil volbu kvůli nízkému věku. Pokračovala ve své oddanosti Bohu a své utrpení dávala najevo jen neustálým úsměvem. Různé formy tuberkulózy, provázené vysokými horečkami, záněty pohrudnice a otoky kolen ji pomalu stravovaly: ve 28 letech chodila shrbená, jakoby jí bylo osmdesát. Velmi ji sužovala bronchitida a tyfus, z nichž se však uzdravila. Občas ji ale bolest znehybňovala a ochromovala, což děsilo její spolusestry. Této obtíže se zbavila na přímluvu sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie. Na počátku roku 1921 se její stav natolik zhoršil, že novickám zakázali navštěvovat její celu. Na začátku června ji zlomil střevní katar; zemřela krátce po poledni 21. června 1922 ve věku 35 let. Lid Mercatella uchovává vzpomínku na její svatost. Diecézní šetření bylo zahájeno biskupskou kurií Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado 8. září 1996. Dne 8. prosince 2000 byl ukončen informativní proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti, v současné době se pracuje na Positio super virtutibus.