Jedná se o období, kdy se mladý muž zcela nezávazně seznamuje s bratry a s kapucínskou spiritualitou.

Podniká krátké návštěvy bratrského společenství.
Domluví se na osobním rozhovoru s bratrem odpovědným za tuto etapu formace (br. Radek – radekna@seznam.cz , popřípadě br. Maxmiána – maxmlian@kapucini.cz).
Účastní se setkání ostatních zájemců s komunitou bratří.
Po nejméně půlročním poznávání života bratří má možnost osobního setkání s br. provinciálem, který rozhodne zda je zájemce připraven vstoupit do další etapy formace, jíž je Kandidatura.

Přejít nahoru