2. Kandidát

Jedná se o období, kdy kandidát blíže poznává život bratří a také sám sebe.

Kandidát má možnost prožít měsíčně víkend nebo několik dnů v některém z našich klášterů.
Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace (br. Radek – radekna@seznam.cz).
Kandidát má právo vstupovat do klauzury bratří (místo vyhrazeno pouze bratřím).

Po půlročním poznávání života bratří má kandidát možnost osobního setkání s br. provinciálem, který rozhodne zda je připraven vstoupit do další etapy formace, jíž je Postulát.

Přejít nahoru