3. Postulant

Jedná se o čas vyhrazený k odkrytí hlubších motivací povolání, k utvrzení se v něm a kdy se již zkouší konkrétní život v klášteře.

Postulant žije v bratrském společenství kláštera.
Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace.
Obsah lidské formace je zaměřen především na vztah k sobě samému (metody sebepoznání, sebepřijetí, sebeovládání, svoboda, zodpovědnost, emoční a afektivní rovnováha, růst a vyrovnanost v sexuální oblasti, čestnost a věrnost).
Obsah křesťanské formace je zaměřen na prohlubování života víry a svátostného života, metody četby a rozjímání Písma.
Obsah řeholní formace se zaměřuje na seznámení s bohatostí různých spiritualit, na osobnost sv. Františka a počátky františkánství.

Dvakrát ročně se vyjadřuje komunita bratří ke vhodnosti postulanta pro náš život a před závěrem postulátu br. provinciál rozhodne po poradě se svou radou, zda je možné pokračovat formaci další etapou, jíž je Noviciát.

Přejít nahoru