Pověření sestry Lucie

Pověření sestry Lucie k podávání eucharistie