Bohoslužby na Hradčanech

Kostel Panny Marie Královny Andělů

OHLÁŠKY

DOSTUPNOST BETLÉMA O VÁNOCÍCH 2022/2023

Mše svaté

  • neděle: 8.30 h; 19:00 h 
  • pondělí–pátek: 17 h

 Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8.00–8.20 h ≈ po mši svaté
  • pondělí–pátek: 16.20–16.50 h ≈ po mši svaté

Modlitba nešpor

  • Po mši svaté (pondělí až pátek) jste zváni ke společné modlitbě nešpor.

 

Pravidelné pobožnosti

  • Každý čtvrtek po nešporách vás zveme na tichou hodinovou adoraci (o prázdninách se nekoná).
  • První pátek v měsíci vás po mši svaté zveme na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Trvalý výstav ostatků

Kostel Narození Páně – Loreta

 

Mše svaté

  • neděle: 19 h 

Bohoslužby v době vánoční

  PMKALOR
24.12.2022Vigilie slavnosti Narození Páně16:00 
25.12.2022Slavnost Narození Páně08:3019:00
26.12.2022Svátek sv. Štěpána09:00 
27.12.2022Svátek sv. Jana09:00 
28.12.2022Svátek sv. Mláďátek09:00 
29.12.2022Čtvrtek v oktávu Narození Páně09:00 
30.12.2022Svátek svaté Rodiny09:00 
31.12.2022Poděkování za uplynulý rok17:00 
01.01.2023Slavnost Matky Boží, Panny Marie08:3019:00
02.01.2023Sv. Bazila Velikého a Řehože Naz.17:00 
03.01.2023Nejsvětějšího jména Ježíš17:00 
04.01.2023 17:00 
05.01.2023 17:00 
06.01.2023Slavnost Zjevení Páně17:00 
07.01.2023   
08.01.2023Svátek Křtu Páně08:3019:00

Rektorem obou kostelů je P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap., e-mail: bonaventura@kapucini.cz

 

Křty, svatby, pohřby

 Náš kostel je klášterním kostelem, což znamená, že pastorační činnost se v něm řídí Stanovami klášterního kostela, které vydala Arcidiecéze pražská. Ohledně udílení některých svátostí proto platí tato ustanovení:

“V klášterním kostele se nekonají farní bohoslužby a další úkony farní duchovní správy, které jsou svěřeny místnímu faráři (kán. 530 CIC), a to zejména:
a) slavení křtu;
b) asistence sňatku a požehnání manželů;
c) konání pohřbu, nejde-li o pohřeb člena vlastní řeholní komunity;
d) svěcení křestní vody v době velikonoční, vedení průvodů mimo kostel a slav­nostní žehnání mimo kostel;
e) vedení katechumenátu.

V jednotlivých případech, kdy je to prospěšné pro spásu duší, může k vykonání farního úkonu v klášterním kostele dát svolení farář místa.”

 Aby se tedy křest, svatba či pohřeb mohly konat u nás v kostele, nestačí k tomu pouze souhlas rektora kostela, ale je třeba navíc získat i svolení faráře Strahovské farnosti. Jelikož jde o záležitost výjimečnou, nikoliv řádnou, je potřeba také uvést důvod pro udělení výjimky (například, že k nám chodíte do kostela, jste sekulární františkáni, apod.).

Přejít na začátek