bohoslužby Olomouc

Bohoslužby v kostele Zvěstování

OHLÁŠKY

Mše svaté

  • neděle 10 h a 17 h
  • pondělí–pátek: 17 h
  • V sobotu mše svatá není.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • pondělí – pátek: 16.15 – 17 h
  • neděle:  9.15 – 10 h  16.15 – 17 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

  • Ve čtvrtek během školního roku po večerní mši svaté vás zveme ke společné modlitbě breviáře, po které následuje hodinová adorace.

 

Pravidelné pobožnosti

  • Společná modlitba růžence začíná v 16.30 h.
  • První pátek v měsíci vás po mši svaté zveme na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Během dne je kostel otevřen k tiché modlitbě.

Přejít nahoru