susicekostelnewweb

Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

Ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

 • Úterý: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve; středa: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; čtvrtek: nezávazná památka Svatých prvomučedníků římských; příští neděle: 14. v mezidobí.

 

 •  Ve sbírce minulé neděle se na potřeby diecéze u nás vybrala částka 1.342 Kč, celkem ve farnosti pak 6.042 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 •  Letáky k Modlitbě živého růžence najdete na bočním oltáři farního kostela.
 •  V pondělí je poslední předprázdninové modlitební setkání s komunitou Cenacolo.
 •  Středeční bohoslužby jsou přesunuty do kostela Matky Boží.
 •  Ve čtvrtek v 18 h jste zváni na slavení mše svaté na Andělíčku s poděkováním za uplynulý školní rok a s požehnáním na prázdniny. Děti mohou, jako poděkování, přinést kytičku, kterou ponesou v obětním průvodu. Po liturgii o. Jarosław všechny zve na točenou limonádu a na ukázku modelů letadel s překvapením.
 •  V pátek po mši sv. bude eucharistický výstav a uctíme Ježíšovo srdce.
 •  V sobotu ve 14 h se uskuteční česko-německá poutní mše sv. na Prášilech.
 •  Poutní mše sv. ze slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla můžete navštívit: 2. 7. v 15 h v Albrechticích; 3. 7. v 9.30 h v Buděticích a v Petrovicích v 10.30 h.
 •  Připravují se poutní mše sv. ze slavnosti Panny Marie Karmelské: 17. 7. v Dobršíně v 11 h a na Roku ve 14 h.
 •  Od července přecházíme na prázdninový režim, takže na Cappuccinu, Modlitbě žen, na Večerech pro muže a na modlitbě za závislé s komunitou Cenacolo se potkáme až v září, sobotní adorace zůstává zachována.
Scroll to Top