susicekostelnewweb

Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

Duchovní služba v sušické nemocnici

je obvykle zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

Ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

 • Pondělí: obřad Transitus v 19 h s chrámovým sborem; úterý: slavnost sv. Františka z Assisi; středa: nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny; pátek: památka Panny Marie Růžencové; příští neděle: 28. v mezidobí.

 

 •  O. Jarosław děkuje všem, kdo připravovali slavnost sv. Václava i farní den, děkuje také všem dárcům, kteří ve sbírce podpořili opravu fary. Vybrala se částka 11.200 Kč.
 •  V pondělí nebude modlitba za závislé s komunitou Cenacolo, ale v 19 h vstoupíme i s chrámovým sborem do slavnosti sv. Františka obřadem Transitus. V úterý 4. 10. se koná bohoslužba v 18 h. V tento den není mše sv. u Sv. Václava. Hostem bude P. Josef Prokeš. Liturgii opět doprovodí chrámový sbor. Po večerní mši sv. můžete zůstat na přednášku „Proč se lidé dnes o víru moc (ne)zajímají?“ A pak jste zváni na pohoštění do refektáře. Dopředu děkujeme všem, kdo něco dobrého přinesou.
 •  Ve středu se koná v 9 h mše sv. v penzionu. Ve středu není obvyklá adorace s terciáři. V 19 h se uskuteční na faře setkání pro členy prvního růžencového společenství.
 •  Ve čtvrtek v 17 h proběhne mše svatá v kapli v Dobršíně.
 •  O prvním pátku v měsíci uctíme Srdce Ježíšovo a v 19 h se sejdou akolyté na faře.
 •  V sobotu, v předvečer slavnosti sv. Vintíře, budou na Dobré Vodě slaveny nešpory se mší svatou od 18 h. V sobotu od 19 h můžete přijít do kapucínského kostela na adoraci.
 •  Příští neděli od 8.30 h začíná u Sv. Václava pěší pouť ke sv. Vintíři, jež bude zakončena česko-německou mší sv. v 13.30 h. Ve stejný den je i pouť v Podmoklech ve 14 h.
 •  Chystá se žehnání křížů: 15. 10. v 13.30 h nad sjezdovkou v Kašperských Horách se vzpomínkou na p. Emila Kintzla a 22. 10. v 14 h na Vysoké Mýti, kousek od vsi Svojše.
Přejít na začátek