susicekostelnewweb

Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

Duchovní služba v sušické nemocnici

je obvykle zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

Ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny; úterý: památka sv. Jana Boska, kněze; čtvrtek: svátek Uvedení Páně do chrámu; pátek: nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; sobota: památka sv. Josefa z Leonessy, kněze; příští neděle: 5. v mezidobí.

 

 •  Minulou neděli se konala sbírka na podporu biblického apoštolátu. Dohromady se ve farnosti vybralo 8.100 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 •  Charita také děkuje za Tříkrálovou sbírku. Koledovalo se v Sušici, Kašperských Horách, Kolinci, Železné Rudě a v přilehlých obcích, celkem lidé přispěli částkou 610.134 Kč.
 •  Úklid betléma u nás proběhne v pondělí 30. 1. po ranní mši sv. Už teď děkujeme všem případným pomocníkům. Farní rada se sejde v úterý 31. 1. v 19 h na faře.
 •  Ve středu 1. 2. v 19 h bude mít v klášterním refektáři Václav Diviš přednášku o holokaustu.
 •  V pátek po mši sv. uctíme Srdce Ježíšovo a akolyté mají setkání na faře v 19 h.
 •  V sobotu jste zváni po ranní mši sv. na cappuccino, budeme rádi za drobné občerstvení.
 •  Dětský karneval a farní ples se připravují na sobotu 4. 2. Karneval proběhne od 14 do 17 h, farní ples od 20 do 2 h. Vstupenky si můžete zakoupit po nedělní bohoslužbě v sakristii farního kostela a v neděli po mši sv. též v klášteře. V týdnu jsou lístky k dostání v obchodě ZOO–Veterina na ulici Americké armády. O. Jarosław dopředu děkuje za dary do tomboly, které lze přinést do farní sakristie nebo na faru.
 •  Zájemci o pouť do Polska (od 7. do 12. 5.) se mohou hlásit u o. Jarosława.
Přejít nahoru