susicekostelnewweb

Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost sv. Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

Duchovní služba v sušické nemocnici

je obvykle zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

Ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Josefa Kupertinského, kněze; úterý: památka sv. Františka Marie z Camporossa, řeholníka; středa: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna a druhů, mučedníků; čtvrtek: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; pátek: památka sv. Ignáce ze Santhià, kněze; sobota: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze; příští neděle: 25. v mezidobí.
 • V pondělí jste zváni v 18 h na modlitbu s Cenacolem a ve 20 h na společné Modlitby žen.
 •  V úterý v 10 h začínají setkání maminek s dětmi na faře. Rovněž v úterý v 19 h se na faře setká Farní rada. Ve středu od 19 h zvou terciáři do klášterního refektáře na promítání fotografií z květnové pouti do Assisi. V Dobršíně bude mše sv. ve čtvrtek v 18 h.
 •  V sobotu v 9.30 h jsou na faru zváni všichni zájemci o ministrování. Také v sobotu ve 14 h bude na Mouřenci sloužit česko-německou poutní mši sv. o. biskup František Radkovský.
 •  O slavnosti sv. Václava 28. 9. proběhne mše sv. v 9 h s doprovodem chrámového sboru a také v 18 h. Farní den na zahradě fary začíná v 15 h. O. Jarosław prosí farníky, aby přinášeli plody své úrody z polí a zahrádek do sakristie farního kostela do soboty 23. 9.
 •  Od čtvrtka 28. 9. do 1. 10. se koná na Srní formační setkání Mariapoli Hnutí fokoláre.
 •  Ve středu 4. 10. v 16 h proběhne informativní schůzka rodičů před přípravou dětí na první svaté přijímání. Zároveň v klášteře máme slavnost sv. Františka, na mši sv. v 18 h přijede o. Marek Vácha, na liturgii naváže jeho přednáška a pohoštění. Mše sv. bude jen zde.
 •  Ve Chmelné je pak liturgie 5. 10. v 17 h a poutní mše sv. v Podmoklech bude 8. 10. ve 14 h. Na tento den se chystá i pěší pouť ke sv. Vintíři: od Sv. Václava se odchází v 8.30 h, slavnostní liturgie začíná v 13.30 h na Dobré Vodě.
 •  Plánuje se pouť do Říma (26. 5.–1. 6. 2024). Přihlásit se lze do konce září u o. Jarosława.
 •  Kaple na Andělíčku bude otevřena pro poutníky do konce září vždy v neděli od 14 do 16 h.
Přejít nahoru