susicekostelnewweb

Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost sv. Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

Duchovní služba v sušické nemocnici

je obvykle zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

Ohlášky pro slavnost Seslání Ducha svatého

 • Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve; úterý: památka sv. Zdislavy; středa: svátek Navštívení Panny Marie; čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; pátek: památka sv. Felixe z Nicosie, řeholníka; sobota: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků; příští neděle: slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Velmi děkujeme sboru Šumavan za doprovod svatodušní liturgie.
 •  Májové mariánské pobožnosti proběhnou v pondělí po ranní mši sv. a ve farním kostele jsou ještě v úterý a ve středu po večerní bohoslužbě.
 •  V pondělí od 9 h zve o. Jarosław na úklid kaple Anděla Strážného. Od 1. 6. každý čtvrtek na Andělíčku bude mše svatá v 18 h a od 17.30 h je příležitost k přímluvné modlitbě.
 •  V úterý je v Sušici vikariátní setkání kněží. V 9 h můžete navštívit mši sv. u Matky Boží.
 •  Ve čtvrtek v 18 h proběhne bohoslužba ve Volšovech. V pátek uctíme Ježíšovo srdce.
 •  V pátek se uskuteční Noc kostelů. Podrobnosti najdete na plakátu a v novém čísle Farního listu.
 •  V sobotu jste zváni po ranní mši sv. na Cappuccino, budeme rádi za drobné občerstvení.
 •  V neděli 4. 6. se koná poutní mše sv. ve 12 h v kapli Panny Marie Pomocné v Odolenově, proto nebude liturgie ve Svojšicích.
 •  Ve čtvrtek 8. 6., o slavnosti Těla a krve Páně, je mše sv. na Andělíčku v 18 h s průvodem ke čtyřem oltářům. Vezměte si prosím s sebou upletené věnečky a pro děti košíčky s kvítky. Oltáře připravují: františkánští terciáři, Biblické tance, chrámový sbor a Přátelé Andělíčku. O. Jarosław děkuje všem, kdo se do přípravy slavnosti zapojí.
 •  V neděli 11. 6. od 13.30 h proběhne česko-německá poutní bohoslužba na Dobré Vodě.
Přejít nahoru