br. Pacifik Matějka: Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Výklad na Izaiáš 50,10b-11

premiéra 25. 10. 2015 | přehrát pořad

Přejít nahoru