Co děláme

Bleší Trh

Milí přátelé, po loňské zkušenosti, kdy se i vaší zásluhou vybralo více, než 70 tisíc korun pro Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých zde v Olomouci …

Novéna k Duchu Svatému

Drazí přátelé! Velikonoční období se nám blíží ke svému konci a tudíž se připravujeme na slavnost seslání Ducha Svatého. I tento rok se na tuto …

Sekulární františkánský řád

Sekulární františkánský řád K terciářům, jak se sekulárním františkánům také říká, patří lidé, kteří se „uprostřed světa“ snaží žít podle evangelia – stejně jako svatý František. …

Kapucínská schola

Kapucínská schola Kapucínská schola je společenství mladých lidí, kteří se snaží chválit Pána svým hlasem na pátečních a nedělních bohoslužbách. Zkoušky probíhají v pátek: půl hodiny přede mší …

Kde se můžeme potkat?

——————————————

Ukázková akce (Praha)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Brno)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Olomouc)

00. 00. 0000. v 00.00

Scroll to Top