Co děláme

Noc kostelů v Sušici

V pátek 10. června 2022 startuje po celé republice Noc kostelů. Rádi se do této akce zapojíme i u Sv. Felixe, třebaže to letos bude …

Slezská lilie

Náš drobný příspěvek k této bohulibé akci bude jistá přednáška v kostele sv. Václava.

Mariánská pouť Prahou

V sobotu 4. června 2022 v 9 hod. bude v našem klášterním kostele Panny Marie Královny Andělů zahájena Mariánská pouť Prahou, kterou organizuje Sekulární františkánský …

Svaté spolusestry

15. května 2022 byly svatořečeny dvě naše spolusestry. Aby nám přiblížil jejich životní osudy, napsat u této příležitosti náš generální ministr inspirativní list. Následujícího znění: Všem …

Bleší Trh

Milí přátelé, po loňské zkušenosti, kdy se i vaší zásluhou vybralo více, než 70 tisíc korun pro Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých zde v Olomouci …

Novéna k Duchu Svatému

Drazí přátelé! Velikonoční období se nám blíží ke svému konci a tudíž se připravujeme na slavnost seslání Ducha Svatého. I tento rok se na tuto …
1 2 3 4 5 6 7

Kde se můžeme potkat?

——————————————

Ukázková akce (Praha)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Brno)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Olomouc)

00. 00. 0000. v 00.00

Scroll to Top