Co děláme

Schola

Při našem kostele nově vzniká schola. Zváni jsou všichni, kdo by rádi sloužili Pánu Bohu a druhým svým zpěvem či hudbou. Další informace získáte u …

Modlitební skupina P. Pia Brno

Každé první úterý v měsíci se u kapucínů schází společenství modlitby otce Pia z Pietrelciny k duchovnímu tématu a vzájemnému naslouchání , chválám a modlitbě. …

Biblický kroužek Brno

Zveme všechny zájemce o hlubší poznání Bible, na lektorované biblické hodiny. Konají se každé třetí úterý v měsíci po večerní mši svaté. Stáhnout

Obrázky od srdce pro naše nemocné

  Obrázky od srdce pro naše nemocné V současné době, kdy nejsou možné návštěvy v nemocnicích, bychom rádi zprostředkovali špetku radosti pacientům v Sušici. Jak? Pastelkou, tužkou, …

O odvaze k novému

  O odvaze k novému V rámci Večerů pro muže přijal pozvání do Sušice P. Šebestián, františkán z plzeňské komunity, aby nás povzbudil k odvaze k novému.  Přednáška …
AnnaPavlikovaweb

Matka sušického kláštera

  Matka sušického kláštera V pondělí 17. ledna 2022 si Pán k sobě povolal Annu Pavlíkovou, duchovní matku mnoha kněží a také duchovní matku sušického kláštera. V …
1 2 3 4 5 6 7

Kde se můžeme potkat?

——————————————

Ukázková akce (Praha)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Brno)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Olomouc)

00. 00. 0000. v 00.00

Scroll to Top