Co děláme

Pěvecký sbor Proglas

Při kapucínském kostele působí Moravský cherubínský sbor – Proglas. Zpívají skladby české, latinské, staroslovanské i…

Schola

Při našem kostele nově vzniká schola. Zváni jsou všichni, kdo by rádi sloužili Pánu Bohu…

biblický kroužek Brno

Zveme všechny zájemce o hlubší poznání Bible, na lektorované biblické hodiny. Konají se každé třetí…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kde se můžeme potkat?

——————————————

Ukázková akce (Praha)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Brno)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Olomouc)

00. 00. 0000. v 00.00

Přejít nahoru