Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Praha-Nové Město (nám. Republiky)

 kostel na web

 

  Mše svaté

  •   neděle: 10, 17 h
  •   pondělí – pátek: 8, 18 h
  •   v sobotu mše svatá není

 

 

 

Oznamujeme:

O. arcibiskup udělil věřícím dispens od účasti na nedělní mši sv. a doporučuje sledování bohoslužeb přes média. Přicházejte ke svátosti smíření a k přijímání eucharistie mimo mši sv. viz níže.

Dále vybízí k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý den ve 20 h.


Zde uvádíme, jaké služby vám můžeme nabídnout:

 

Od 22. listopadu 2020 mše svatá pro 15 lidí

v neděli v 10 h a ve všední dny v 18 h

 

Nadále zpovídáme:

pondělí – pátek: 7.30 – 8.00 + 15.00 – 18.00 h
neděle:      9.00 – 9.45 a 15.00 – 17.00 h

 

Svaté přijímání podáváme:

pondělí – pátek: 8.00 + 15.00, 16.00, 17.00 h
neděle:      9.45 + 15.00, 16.00, 17.00 h

 

Nedělní bohoslužbu přenášíme v 10 h přes facebook.
Pozor, neděli 22. listopadu přenášet nebudeme.

 

Na setkání s vámi se těší
vaši bratři kapucíni

 

 

 

 

 Příjmání eucharistie v době pandemie - text v pdf

 

 

Kostel je v neděle otevřen v 9:00–11:00 h. a v 15:00–18:00 h.

V neděle zpovídáme v čase 9:00–9:50 h. a 15:00–16:50 h.

 

Ve všední dny je kostel otevřen v 7:30–8:45 h. a v 15:00–19:00 h.

Ve všední dny zpovídáme v čase 15:00-17:50 h.  

 

Zapisovat intence

můžete ve všední dny v sakristii kostela od 15 do 17:50 h., o nedělích před a po mši svaté.

 

Nešpory

  • pondělí - pátek vás po večerní mši svaté zveme ke společné modlitbě nešpor

 

Pravidelné pobožnosti

  • každé pondělí na závěr mše svaté vyprošujeme požehnání pro město Prahu a náš národ u sv. Anežky České, jejíž sochu máme pod kůrem
  • každé úterý je v kostele v 15.00 - 17.45 h adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní
  • každé úterý po mši sv. se modlíme před kostelem za naše krásné město a náměstí
  • o prvních pátcích v měsíci (mimo červenec a srpen) navazuje po mši sv. hodinová moderovaná adorace k uctění Nejsvětějšího Srdce Páně, v přítomnosti relikvie sv. otce Pia z Pietrelciny

 

Těšíme se na setkání s vámi!
Vaši bratři kapucíni