Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky

pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. 

 

 

 • odpustky spojené s návštěvou hřbitova lze letos získat během kterýchkoliv osmi dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky v daný den:


• návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.


• odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat v kterýkoliv den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.


• Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 

Stálá zpovědní služba je přesunuta do spolčovny v klášteře. Zpovídá se v pracovní dny od 9.00 do 16.30. O státním svátku se nezpovídá.

Zpovědní službu organizuje P. Jaroslav Čupr, rektor kostela sv. Máří Magdalény.

 

Otec biskup Vojtěch až do odvolání udělil věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

 

Mše svaté se může účastnit 20 osob. 

 

Přednost mají ti, na jejichž úmysly bude obětována mše svatá.

Po naplnění počtu účastníků bude kostel uzavřen!

 

O nedělích (do odvolání) je možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření od 10:45 do 11:30 hodin dopoledne. Odpoledne od 16.00 do 16:45.

 

 

 

 

 Pořad bohoslužeb

  od 22. 11. do 29. 11. 2020

 

Ne

22. 11.

JEŽÍŠE KRISTA

KRÁLE

slavnost

1000

Za + manželku Jarmilu Balabánovou

1700

Za + Jana a Hedviku Janáčovy

Po

23. 11.

sv. Klementa I.,

papeže a mučedníka

nezávazná památka

Út

24. 11.

sv. Ondřeje Dung-Laca,

kněze, a druhů, mučedníků

památka

1700

Za + Marie z farnosti

Dolní Bojanovice

St

25. 11.

1700

Za Boží požehnání pro rodinu Zahradníčkovu

Čt

26. 11.

sv. Leonarda z Porta Mauritia, františkána a kněze

památka

1700

Na úmysl dárce

27. 11.

sv. Františka Antonína Fasaniho, minority a kněze

památka

1700

Na úmysl dárce

So

28. 11.

sv. Jakuba z Marky,

františkána a kněze

nezávazná památka

1700

Za + Annu Bohunovu

Ne

29. 11.

PRVNÍ NEDĚLE

ADVENTNÍ

1000

Za + manžela

Viktora Kanického

1700

Za + Josefu Vaculíkovou