Obnovený oltář Panny Marie Sušické

V sušickém klášterním kostele najdete už zrestaurovaný oltář s milostným obrazem Matky Boží. Můžete se přijít podívat, jak prohlédl po tříleté práci týmu Jindřicha Šlechty.

 

Během Noci kostelů se nám Sv. Felix zaplnil vícekrát, ale bezkonkurenčně nejvíce návštěvníků přišlo v 19 h. Restaurátor MgA. Jindřich Šlechta přibližoval příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické. Své slovo doplňoval fotografiemi, které zachycovaly postup prací a proměnu jednotlivých oltářních prvků. Posluchač a divák si mohl téměř "nahmatat", kolik mravenčí práce je skryté za současnou podobou oltáře.

 

Zmínky o prvním oltáři Panny Marie můžeme vztáhnout k roku 1655, kdy ho 24. října posvětil pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu. Oltář nechala zhotovit hraběnka Eleonora Alžběta Hyzrlová. Další podoba oltáře pochází patrně z roku 1744, v literatuře se hovoří o roku 1745. Současným stavem po restaurování se de facto vracíme do roku 1791, kdy byl oltář upraven díky sušickému měšťanovi Matěji Hammerlovi. Některé části oltáře jsou "podepsané" jeho jménem.

 

oltarPMSweb

 

Pod milostným obrazem je zasazen obrázek Panny Marie Karmelské, jenž byl rovněž součástí zázraku na Zelený čtvrtek roku 1649. Svatostánek se na oltář dostal později, původně zde byly umístěny donátorské erby. Nad obrazem Panny Marie Bolestné je zachycena Nejsvětější Trojice. Vrchol oltáře je ozdoben pozlaceným pelikánem, jak svým tělem krmí svá mláďata. Jde o eucharistický odkaz na Krista, který nás sytí svým tělem a krví.

 

Velké poděkování patří celému restaurátorskému týmu. Nemalou zásluhu mají též plzeňští i místní památkáři spolu s provinčními kunsthistoriky manžely Baštovými. A děkujeme i všem, kdo obnovu oltáře podpořili finančně. Zvláště v této rovině je nutné vyzdvihnout pomoc Ministerstva kultury České republiky. Oltář byl restaurován za finančního přispění Programu restaurování movitých kulturních památek MK.

 

Snímky z instalace oltáře i jeho současnou podobu si můžete prohlédnout → v klášterní fotogalerii.

V ní také najdete, jak probíhala samotná → Noc kostelů

 

[aktualizováno 22. června 2020]