Porciunkulová slavnost v Sušici

Srdečně všechny zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Mše sv. se uskuteční v neděli 2. srpna 2020 v 18 h. Pozvání na ni přijal Mons. Aleš Opatrný. Liturgii doprovodí chválová kapela společenství Jozue.

 

Letos, kdy nám slavnost vychází na neděli, máme v klášterním kostele poutní mši svatou pouze v 18 h. Hlavním celebrantem bude Mons. Aleš Opatrný, probošt vyšehradské kapituly. Veřejnost jej zná jako autora duchovní literatury, je vyhledávaným exercitátorem, působí také jako pastorální teolog, který má zvláštní citlivost pro rozvedené a znovu sezdané. Hudební doprovod bohoslužby obstará chválová kapela společenství Jozue pod vedením Zdislavy Novákové.

 

Při této slavnosti můžete mimo jiné získat plnomocné odpustky. Zpovídat, společně s dalšími kněžími z okolí, budeme od 16. do 18. hodiny.

 

Po mši sv. se s Vámi velmi rádi potkáme na pohoštění v klášterním refektáři. Zároveň místní prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení pro poutníky a poutnice.

 

Co si připomínáme slavností Panny Marie Andělské z Porciunkule?

Porciunkule znamená "údělíček", "podílek", tedy jde o kousek země, který sv. František dostal od bratří benediktinů, na něm opravil kapli zasvěcenou Panně Marii. Toto místo se stalo kolébkou Řádu menších bratří. Zde také světec z Assisi umírá. Zároveň je Porciunkule spojená s událostí z roku 1216, kdy sv. František na papeži vyprosil, aby 2. srpna bylo možné pro poutníky v tomto kostelíku získat plnomocné odpustky, které do té doby byly spojeny jen s poutí do Říma, Compostely či do Jeruzaléma. A třebaže se odpustková praxe církve proměnila, je tato slavnost také oslavou Božího milosrdenství a velkorysého odpuštění. A ještě jednu událost můžeme přidat: bratři kapucíni českomoravské provincie uctívají jako svou patronku právě Pannu Marii Andělskou z Porciunkule a jí je též zasvěcen první řádový kostel na našem území. To už je hned několik důvodů ke slavení...

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Ještě jedna prosba na místní: Velký „porciunkulový“ úklid kostela proběhne v pátek 31. 7. po ranní mši svaté. Děkujeme za pomoc.

 

Za zprostředkování obrázku děkujeme bratřím františkánům, zde si můžete přečíst jejich zajímavý text o Porciunkuli.

 

Plakát ke stažení.

[12. července 2020]