Marek Orko Vácha v Sušici?

O. Marka i soubor Ensemble 1631 pozveme do Sušice v příhodnější čas. Mši sv. bude sloužit br. Jan. V neděli 25. října 2020 si připomeneme 365. výročí posvěcení kostela sv. Felixe. Celebrování mše sv. v 18 h přislíbil o. Marek Orko Vácha.

 

Liturgii doprovodí Ensemble 1631 a na bohoslužbu o. Marek Vácha naváže přednáškou s názvem "Po Laudato si´".

 

Krásně jsme si to naplánovali... Ale jak to celé nakonec dopadne, v tuto chvíli vůbec netušíme. Nicméně si dokážeme představit i "polní mši sv." na klášterní zahradě… Necháme se tedy překvapit…

 

O. Marek Orko Vácha bude mluvit o zásadní encyklice papeže Františka, která se vyjadřuje ke vztahu křesťanství k ekologii. Přednášce jsme dali pracovní podtitul "Jaký svět chceme zanechat těm, kdo přijdou po nás?"

 

Sušický kapucínský kostel byl posvěcen 24. října 1655 kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu. Při liturgii vzpomeneme nejen na něj, ale také na zakladatele i dobrodince kostela a kláštera, mezi které řadíme např. císaře Ferdinanda III. a jeho nevlastní matku Eleonoru, jež místním kapucínům věnovala ostatky Felixe z Cantalice. Do této linie "spřízněných duší" rovněž patří sušický děkan Šebestián Zbraslavský ze Svatavy, hrabě Jindřich Libštejnský z Kolowrat a jeho syn František Oldřich či Jan Antonín Losy, hrabě z Losinthalu. A jsme vděční, že až do dnešní doby má klášter "kolem sebe" dobrodince, příznivce a přátele... i ty, kdo do něj rádi přicházejí k modlitbě...

 

Hudební soubor Ensemble 1631 působí při pražské Loretě. Během liturgie zazní Missa F dur Valentina Rathgebera.

 

Více o historii kostela a kláštera najdete v článku Kapucínský klášter v Sušici.

 

Plakát ke stažení

[aktualizováno 17. října 2020]