Přání k Vánocům ze Sušice

Většinou neradi ukazujeme svou zranitelnost a křehkost… Spíš svoje slabosti skrýváme nebo různě maskujeme. O Vánocích Bůh přichází jako naprosto zranitelný a křehký, nic neskrývá, ani nemachruje. A je otevřený nás přijmout takové, jací jsme… 

 

Radost z velkoryse nabídnuté spásy přejí bratři kapucíni ze Sušice.

 

Děkujeme všem přátelům, dobrodincům, farníkům, sekulárním františkánům a vůbec všem, kdo rádi přicházejí do sušického kapucínského kláštera. Jsme za Vás vděční a vážíme si Vaší blízkosti, podpory a pomoci. Požehnané vánoční svátky! A také vše dobré do blížícího se nového roku.

 

 

[25. prosince 2020]