lenkasasinovawebZelený čtvrtek s Marií

Letošní Velikonoce nabízejí zajímavou "konstelaci", která se týká milostného obrazu Panny Marie v sušickém kostele sv. Felixe. V roce 1649 připadl Zelený čtvrtek na prvního dubna, stejně jako letos...

 

Obraz věnovali kapucínům manželé Jindřich Michael Hyzrle z Chodů a jeho žena Eleonora Alžběta, rozená hraběnka z Dohna. Zázrak, který se u obrazu udál, byl spojený s narozením a s oživením jejich syna Františka Michaela. Zároveň se na obrazu bolestné Madony objevila krev. Do Sušice pak přicházeli poutníci s nadějí na vyslyšení svých proseb na přímluvu Panny Marie.

 

Jak už bylo řečeno: v den onoho zázraku církev slavila Zelený čtvrtek. Při této příležitosti 1. dubna 2021 otevřeme dopoledne, tedy od 9. do 12. hodiny, klášterní kostel k osobní modlitbě. Všichni jste zváni.

 

Více o Panně Marii Sušické najdete v článku Historie milostného obrazu Panny Marie Bolestné v Sušici.

 

Plakát ke stažení
[28. března 2021]