Přání k Velikonocům ze Sušice

Ledňáček se vrhá do vodních hlubin, do místa smrti, do hrobu, který se nad ním uzavírá, ale zároveň z této vody vylétne smrtí nedotčený…

 

Krásně se v tom zrcadlí silný velikonoční příběh naší záchrany Kristem.

 

Rádi v modlitbě pamatujeme na naše přátele, dobrodince, farníky, sekulární františkány a na návštěvníky našeho kostela. Ale zvláště v této době myslíme na ty, kteří potřebují velikonoční naději: na lékaře a lékařky, zdravotníky, na pečovatele a pečovatelky v domovech důchodců... A také na jejich rodiny.

 

Prostě Vám všem přejeme požehnaný čas spásy a krásné svátky... Vaši bratři kapucíni ze Sušice.

 

Někoho by třeba mohlo zajímat, kde jsme se s ledňáčkem potkali: je to náš soused, chodí na snídani, oběd a večeři do klášterního "jezírka". A pokud máte blízko k opeřencům, pak doporučujeme aprílový článek Ptačí liturgie.

 

[4. dubna 2021]