Terciari tau 150Terciářská profes v Sušici

V sobotu 16. října 2021 jste zváni na mši sv., během které jedna sekulární františkánka složí trvalou profes. Liturgii budeme slavit u Sv. Felixe od 18 h, po ní následuje pohoštění.

 

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v Sušici se rozroste o další profesní členku. Z dlouholeté varhanice paní Marie Antochové se stane sestra Hedvika. Slib složí do rukou zástupce ministra místního společenství Pavla Antonína Blažka OFS, liturgii bude předsedat duchovní asistent společenství br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Bohoslužbu pak "prodloužíme" v klášterním refektáři, kde se všichni můžeme setkat u nachystaného občerstvení. Určitě přijďte.

 

Před rokem jsme mohli slyšet velmi krásné a velmi osobní vyznání paní Marie, stojí za to si ho připomenout: 

 

 

„V předvečer svátku svatého Františka pročítám příběhy z jeho života a zamýšlím se nad svým rozhodnutím vstoupit do Sekulárního františkánského řádu. Mám smíšené pocity, chvilkovou radost, ale též obavy, zda jsem toho hodna. Přemýšlím. Je mi 92 let a já se vracím zpět do doby dětství, kdy mě na klášteře, v jehož blízkosti jsem bydlela, zajímala snad ze všeho nejvíc Barykova prostorná psí bouda, dobrá jablíčka, ořechy a drobné dárečky, kterými mě bratři kapucíni obdarovávali při nákupu ovoce a zeleniny, kterou pěstovali s úspěchem na rozlehlé klášterní zahradě. I v pozdějším věku jsem v klášteře nacházela porozumění a posilu. Byla to útěcha nebo dobrá rada, kterou mi bratři často poskytli v mém trápení.

 

Před deseti lety jsem také stála před rozhodnutím, když mě bratr Damián žádal, abych oprášila své znalosti hry na klavír a posadila se na trůn za varhany. To jsem se také bála a zvažovala: Mám – nemám? Dnes už tam sedám s radostí, že mohu pomoci a aktivněji se zúčastnit mše svaté.

 

Vracím se ze vzpomínek a jsem rozhodnuta. Nikdy není pozdě!

 

Přicházím jako poslední na vinici a prosím, aby mi Bůh ponechal zdravý rozum a mladou duši, abych byla ještě alespoň trošku užitečná a přinášela hlavně svým vrstevníkům, někdy osamoceným, doma nepochopeným, trápeným nemocemi stáří, se kterými sama bojuji, trochu radosti a naděje.

 

Prosím též svatého Františka, aby mi v mém počínání pomáhal, prosil za mne u Boha a byl mi stálým příkladem lásky, pokoje a dobra.“

 

Ještě připojujeme praktickou informaci: ranní sobotní mše sv. v 8 h v klášterním kostele sv. Felixe i večerní v 18 h ve farním kostele sv. Václava zůstává zachována.

 

Plakát ke stažení

[aktualizováno 11. října 2021]