Susice 150

Sušické posvícení

Na neděli 24. října 2021 připadá 366. výročí posvěcení klášterního kostela sv. Felixe. Mši svaté v 18 h bude předsedat o. Jan Wirth, liturgii doprovodí soubor Kostelband.

 

Obřad posvěcení kapucínského kostela vykonal 24. října 1655 kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu. Při liturgii vzpomeneme nejen na něj, ale také na zakladatele i dobrodince kostela a kláštera. K nim počítáme mimo jiné císaře Ferdinanda III. a jeho nevlastní matku Eleonoru, která místním kapucínům věnovala ostatky Felixe z Cantalice.

 

Do této řady "spřízněných duší" rovněž patří sušický děkan Šebestián Zbraslavský ze Svatavy, hrabě Jindřich Libštejnský z Kolowrat a jeho syn František Oldřich či Jan Antonín Losy, hrabě z Losinthalu. A jsme rádi, že tato linie dobrodinců a přátel trvá až do dnešních dnů...

 

Pozvaného hosta, hlavního celebranta a kazatele, asi nemusíme dlouze představovat. Otec Jan Wirth slouží v rámci vikariátu Sušice-Nepomuk. A jak sám říká, je to kněz se sedláckou krví. Kostelband k nám přijede z Horažďovic. 

 

Více o historii kostela a kláštera najdete v článku Kapucínský klášter v Sušici.

 

Plakát ke stažení

[12. října 2021]