Obnovený oltář Panny Marie Sušické

V sušickém klášterním kostele najdete už zrestaurovaný oltář s milostným obrazem Matky Boží. Můžete se přijít podívat, jak prohlédl po tříleté práci týmu Jindřicha Šlechty.

Číst dál...

Dvojí divadlo v Sušici

V klášteře nadělujeme hned dvě představení: v pátek 19. června 2020 v 19 h monodrama "Poutnice" pro dospělé a v sobotu 20. června v 9.30 h pohádku o Otesánkovi pro mladší dětské diváky. Obojí v podání Lenky Sasínové.

Číst dál...

Utajená sušická pouť

U kostelů a kaplí je zvykem slavit jejich patrocinium. V Sušici si tak připomínáme sv. Felixe, sv. Václava, sv. Rocha, Pannu Marii Nanebevzatou, anděly strážné. Ale věděli jste, že zde máme i kapli zasvěcenou Duchu svatému?

Číst dál...

Sušická Noc kostelů

V pátek 12. června 2020 se uskuteční Noc kostelů. Vedle obvyklých komentovaných prohlídek Sv. Felixe zveme i na výstavu fotografií a zejména na povídání o restaurování oltáře Panny Marie Sušické. Ten už bude zase zpátky umístěn v kostele.

Číst dál...

Slavnostní uvedení nové melodie loretánské zvonohry

Ve středu 20. května 2020 v 18 h poprvé oficiálně z pražské Lorety zazní píseň Maria, Maria, nad slunce jasnější. S touto událostí bude spojený koncert souboru Bohemia Voice.

Číst dál...

Slavnost sv. Felixe v Sušici

V pondělí 18. května 2020 oslavíme patrocinium našeho kostela. Svatého Felixe z Cantalice si tak připomeneme při bohoslužbách v 8 a v 18 h. Večerní mši sv. doprovodí chválová kapela společenství Jozue.

Číst dál...