Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Bohoslužby budou u nás obnoveny v pátek 27. listopadu. Děkujeme za pochopení.

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro slavnost Ježíše Krista Krále

 • Úterý: památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků; středa: nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice; čtvrtek: památka sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze; pátek: památka sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze; příští neděle: 1. adventní.
 • Zemřel P. Jiří Voráček, prosím vzpomeňte na něj v modlitbě.
 • Od pondělí 23. 11. 2020 může být na veřejných bohoslužbách přítomno dvacet lidí. Zároveň také nadále zůstává možnost individuálně přistupovat ke svatému přijímání. V našem kostele obnovujeme bohoslužby v pátek 27. 11.
 • O. biskup Vlastimil udělil dispens od účasti na nedělní mši sv.: a) těm, kdo mají příznaky onemocnění covidem-19, chřipkou či trpí respirační chorobou; b) kdo jsou v povinné karanténě; c) kdo se dobrovolně izolují ze zdravotně odůvodněné opatrnosti; d) kdo se nemohou zúčastnit mše sv. z důvodu omezení, které vyhlásila veřejná správa. Dále o. biskup doporučuje sledování bohoslužeb přes média. Povzbuzuje také k svátosti smíření a k přijímání eucharistie mimo mši sv. Rovněž vybízí k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý večer ve 20 h.
 • Farnost nabízí na svém webu přímý přenos nedělní bohoslužby v 9 h. O. Marek děkuje všem, kdo internetový přenos připravují.
 • Ve středu je možné se zapojit do iniciativy Červená středa, tedy do mezinárodní připomínky lidí pronásledovaných pro víru.
 • V sobotu máme od 19 h otevřený kostel pro Adoraci s úvodem do modlitby.