Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 6. neděli velikonoční

 • Úterý: památka sv. Ignáce z Laconi, řeholníka; středa: památka sv. Leopolda Mandiče, kněze; čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně; pátek: svátek sv. Matěje, apoštola; sobota: památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu; příští neděle: 7. velikonoční.
 • Dnes máme Svátek matek. Maminkám a babičkám přejeme všechno nejlepší.
 • Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Děkujeme za Váš dar.
 • Na zítřejší ráno je před kostelem naplánované blokové čištění, nebude možné zaparkovat.
 • V „covidových opatřeních“ při liturgii došlo ke změnám: stačí mít respirátor, zachovávat rozestupy a používat dezinfekci. Veškerá další nařízení byla zrušena. Protože padlo i omezení ohledně účastníků bohoslužeb, tak manželé Šmídlovi už dál nebudou připravovat návod na nedělní „Bohoslužbu v rodině“. O. Marek děkujeme za jejich službu.
 • Májové mariánské pobožnosti probíhají vždy po ranní mši sv. a v neděli od 17.30 h; ve farním kostele bývají v úterý a ve středu po večerní mši sv.; ve čtvrtek na Andělíčku od 17.30 h. Kdo by chtěl s májovými pomoct, může se zapsat na konkrétní den v sakristii.
 • Výjimkou bude příští úterý 18. 5., kdy není bohoslužba ve farním kostele. V 17.30 h začne u nás májová pobožnost a v 18 h mše sv. ze slavnosti sv. Felixe z Cantalice. Mariánskou pobožnost i liturgii doprovodí chválová kapela společenství Jozue. Rádi zveme.
 • Papež František projevil přání, aby byl květen věnován modlitbě za ukončení pandemie.
 • Ve čtvrtek, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, je dodatečná mše sv. u Sv. Václava v 9 h.
 • Mše svaté ke cti sv. Jana Nepomuckého přístupné veřejnosti budou v Nepomuku 15. 5. v 17 h, 30. 5. v 10 h a 31. 5. v 17.21 h. Letos slavíme 300 let od Janova blahořečení.
 • V pátek 28. 5. proběhne i v Sušici Noc kostelů. Vítáni jsou dobrovolníci a budeme rádi za dobré nápady. Přihlásit se můžete u o. Marka a p. Bohumíra Vejvody.
 • V neděli 30. 5. se ve 14 h uskuteční pouť v kapli Panny Marie Lurdské na Kochánově.