Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

 

susicekostelnewweb
 

Ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

 • Úterý: památka sv. Serafína z Montegranara, řeholníka; středa: nezávazná památka bl. Honoráta Kožmiňského, kněze; pátek: památka sv. Terezie od Ježíše,
  panny a učitelky církve; sobota: nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska; příští neděle: 29. v mezidobí.
 • Velmi děkujeme za pomoc při chystání slavnosti sv. Františka a za přinesené velkorysé pohoštění. Poděkování také patří chrámovému sboru za doprovod obřadu Transitus.
 • Zájemci o biřmování se mohou přihlásit v sakristii u Sv. Václava.
 • Před čtvrteční mší sv., tedy od 17.30 h, můžete u Sv. Václava využít přímluvné modlitby.
 • Ve čtvrtek bude v kapli v Dobršíně v 18 h bohoslužba slova.
 • V sobotu v 18 h proběhnou v našem kostele terciářské sliby. Rádi, společně s terciáři, zveme jak na mši sv., tak na pohoštění po ní. Obvyklá adorace tedy nebude.
 • Ve čtvrtek 21. 10. se koná v 18 h mše sv. v kapli ve Chmelné.
 • V sobotu 23. 10. v 11 h je poutní bohoslužba v kapli sv. Vendelína v Humpolci u Bohdašic.
 • V neděli 31. 10. ve 14 h se uskuteční Svatohubertská mše svatá v Kašperských Horách.
 • Kapucínská komunita bude mít od 1. 11. tyto bratry: br. Samuel (představený), br. Jan, br. Petr a br. Nehemiáš. Se Sušicí se rozloučí s br. Romuald.