Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 1. neděli adventní

 • Pondělí: svátek sv. Ondřeje, apoštola; středa: nezávazná památka bl. Marie Anděly Astorchové, panny; čtvrtek: památka sv. Františka Xaverského, kněze; příští neděle: 2. adventní.
 • Ve farnosti se vracíme k obvyklému plánu bohoslužeb během týdne. Dodatečná mše sv. už je pouze v neděli u Sv. Václava v 17 h. Zatím je počet účastníků omezený na 20 osob.
 • V pondělí proběhne pohřeb P. Jiřího Voráčka. V Petrovicích od 10 do 11 h bude prostor pro osobní rozloučení a individuální modlitbu, v 11 h začíná zádušní mše sv. V sušickém kostele Matky Boží je pro osobní rozloučení vyhrazený čas od 13 do 14 h. Na zádušní liturgii ve 14 h bude přítomen o. biskup Vlastimil, kněží a nejbližší rodina. Ale prostor před kostelem je ozvučený, lidem před kostelem bude možné podat i Eucharistii, přenos mše svaté naleznete na webu farnosti. V 15 h bude tělo P. Jiřího uloženo na místním hřbitově.
 • O prvním pátku je od 17 h adorace u Sv. Václava, po večerní mši sv. následuje pobožnost.
 • V sobotu se po ranní bohoslužbě neuskuteční Cappuccino, od 19 h máme otevřený kostel pro Adoraci s úvodem do modlitby.
 • Začíná adventní a vánoční sbírka pro děti z programu Adopce na dálku. O. Marek děkuje za Vaši finanční podporu. Pokladničky najdete v kostele.
 • Farnost nabízí na svých stránkách přímý přenos nedělní bohoslužby v 9 h. O. Marek děkuje všem, kdo internetový přenos připravují. Vyšlo také nové číslo Farního listu.
 • Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce českobudějovické diecéze.
 • O adventních sobotách (5., 12. a 19. 12.) se konají u Sv. Mikuláše v Kašperských Horách v 7 h mariánské mše svaté při svíčkách spojené se zpěvy staročeských rorátů.
 • V sobotu 12. 12. proběhne adventní mše svatá při svíčkách v kapli ve Vatěticích.