Františkánské prameny II

Legendy o svatém Františkovi z let 1226–1235

Jde o druhé rozšířené vydání, neboť obsahuje nově nalezenou (2014) legendu od Tomáše z Celana, která nese název Život našeho blaženého otce Františka. Lidově se také nazývá Legenda ritrovata, neboť jde o nejnověji objevený historický životopis sv. Františka. Na žádost bratří v ní Tomáš z Celana zkrátil svůj původní oficiální životopis sv. Františka a doplnil několik historických skutečností, ke kterým mezitím došlo.

Vydalo nakladatelství FLÉTNA roku 2023 jako svou 99. publikaci.

ISBN: 978-80-88068-77-8

K dostání v našich komunitách, u SFŘ nebo např. u sester paulínek.

A nakonec vřelé díky národnímu ministrovi SFŘ za pomoc s vydáním. br. Bonaventura

Přejít nahoru